«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۳, یکشنبه

فرعونی ناشناس و نوکر کیف بَرَش ـ بازانتشار

لبخند خشکیده بر چهره ی کیف بَر به گمان نیرومند، نشانه ی خشنودی وی در زنده بگور شدن همراه سرورش بوده است.

جسد فرعونی ناشناس و نوکر کیف بَرَش که در یک گور باستانی یافت شده است. لاغری بیش از اندازه ی «کیف بَر» را خدای ناکرده به پای دودی بودنش نگذارید؛ آن هنگام به دلیل آنکه روی پوست گاو و آهو و پاپیروس می نوشتند، کیف ها بزرگ تر و سنگین تر بودند.

ب. الف. بزرگمهر    چهارم اسپند ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/02/blog-post_233.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!