«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۰, سه‌شنبه

چنان آشی برای تان پخته ایم که نگو و نپرس! ـ بازانتشار

برای «برجام» های پیشِ رو آشی برای تان پخته ایم که نگو و نپرس! چنان روغنی رویش دَلَمِه بسته که وقتی خوردید، دیگر صدای تان درنخواهد آمد و در کار و بارمان با «شیطان بزرگ» فضولی نخواهید کرد!

از زبان آخوند پفیوز امنیتی و رونوشت برابر اصل «اشرف غنی»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/02/blog-post_97.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!