«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۷, سه‌شنبه

ما از شما بهتر زندگی می کنیم! ـ بازانتشار

زندگی ما ساده، بی پیرایه و شاید برای شما کمی دشوار باشد. ما بسیاری چیزهایی که شما شبانه روز می جوید و به نیش می کشید یا زیر زبان مزمزه می کنید را نمی شناسیم. با این همه، به اندازه ی شما تنگدست نیستیم. خوراکی هایی که مهمانان ناخوانده برایمان می آورند را با آنکه به رسم دوستی می پذیریم، چندان نمی پسندیم؛ چون مزه ای طبیعی ندارند. برخی وقت ها بیش ترشان را در نزدیک ترین بازاری که در این منطقه هست، می فروشیم تا چیزهای دیگری که به آن ها نیازمندیم، فراهم کنیم.

ما از شما بهتر و بیش تر طبیعت را پاس می داریم؛ حتا اندازه ای را در شکار جانوران به دیده می گیریم. شکارچیان شهری که گاهی به منطقه ی ما می آیند، طبیعت را درنمی یابند. وقت کمی دارند و هرچه دست شان برسد، شکار می کنند؛ شاید بیش تر برای خودنمایی پیش دوستان خود؛ چون برای سرگرمی به این کار دست می یازند و به آن همه نیازی ندارند.

اگر به اینجا بیایید به شما چیزهای بسیاری یاد خواهیم داد که نمی دانید؛ به شرط آنکه تفنگ هایتان را همراه نیاورید. ما خودخواهی های بیشمار شما را درنمی یابیم. اینجا، کم و بیش همه چیز از آنِ همه است و ما خود بخشی از طبیعت پیرامون هستیم. اینجا، زندگی ساده است ...

از زبان آن سرخپوست با دیدگانی شوخ و خندان

ب. الف. بزرگمهر هشتم شهریور ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/08/blog-post_416.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!