«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱, شنبه

خامنه ای باید آدم باشد! ـ بازانتشار

می بینید؟! خودش از امامت نماز آدینه کناره گرفت. بگمانم می خواست سرمشقی برای دیگران باشد:
بالاخره کسی می بایستی در این امر خیر پیشقدم می شد ... حتا حضرت آدم هم تا این اندازه آدم نبود که پشت سر هم «هابیل» و «قابیل» از کارخانه ی زنش بیرون می داد تا به سر و مغز هم بکوبند و آشوب و جنگ به پا کنند. به این ترتیب، زبانزد نوک زبان آن ارمنی که همیشه می گفت: «آدم باید آدم باشه» را می شود دگر کرد و گفت:
«آدم باید جنتی باشد»! تو مشنگ هم اگر نمی خواهی که کار به تکه پاره شدن ایران بینجامد و خودت بزبان خودت، «دشمن» را به ایران فراخوانی، هرچه زودتر تا دیر نشده، آدم شو و کناره بگیر!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ اسپند ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/03/blog-post_89.html

زیرنویس تصویر:

«نشانه خدا» احمد جنتی در نامه‌ای به رهبر [بیش از اندازه] مُعَظَّم انقلاب اسلامی [زرشک + بچه باز بیت رهبری!] با اشاره به ۲۵ سال کامیابی در سنگر [؟!] امامت آدینه تهران و با سپاسگزاری از اعتماد و عنایات حضرت «نشانه خدا» خامنه‌ای [نشانه خدای یکشبه!] ، درخواست کناره‌گیری از امامت نیایش آدینه تهران را در میان نهاد که آن حضرت با این درخواست همداستان شدند.

برگرفته از «انتخاب»   ۲۰ اسپند ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!