«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۶, سه‌شنبه

اگر همین چیزهای کوچک، اسلام را به جنبش وامی دارد ... ـ بازانتشار

از زبان فِدی جان:
اگر همین چیزهای کوچک، اسلام را به جنبش وامی دارد، بسیار خرسندم!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/07/blog-post_86.html

فدریکا موگرینی ـ گفتگوهای خسته ای  در وین، پایتخت اتریشهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!