«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۳, شنبه

هر جا آبی روان، دریاچه و حتا تالاب یافتید، برای خشکاندن آن شتاب ورزید! ـ بازانتشار

گزارش زیر را که می خواندم، نخستین چیزی که چشمم را گرفت، نام کانونی کالبد یافته در «سازمان هواشناسی» بود:
«مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحرانِ سازمان هواشناسی» و با خود گفتم:
چه نام شایسته ای بر آنجا نهاده اند ... نامی شایسته به این شَوَند که رژیم سگ مذهب اسلام پیشگان، نه تنها برنامه ای برای جلوگیری از خشکسالی یا دستِکم کاهش روند آن در کشور نداشته و ندارد که در کردار، دانسته و آگاهانه به افزایش آن دامن زده است؛۱ بنابراین، نیازی به اینکه کانونی برای «پیکار با خشکسالی» بنیان نهند، نداشته اند. به این ترتیب، آن «مدیریت بحران» در نام آن کانون («مرکز») نیز مانشی باریک می یابد:
هر جا آبی روان، دریاچه و حتا تالاب یافتید، برای خشکاندن آن شتاب ورزید!

در پی آماردهی۲ «وزیر نیرو»ی رژیم تبهکار پیرامونِ وضعیت آبی کشور و پیشنهاد فضایی اش درباره ی «اصلاح روش موجود مصرف»۳ و اینکه «... اگر به دنبال تصفیه پساب نرویم به طور مسلم آب جدید تامین شده نیز آلوده می ‌شود»۴ ، این یکی حرامزاده، ذخیره های برفی کوه ها را نشانه گرفته است:
«در حال حاضر شاهد هستیم که کلیه ذخایر برفی در کوه‌های زاگرس و البرز از دست رفته است ...» (گزارش زیر)۵ حسابش نیز "درست" است و می خواهد بگوید که تنها آب های زیر و روی زمین نیست که آب رفته اند؛ روی کوه های بلندی چون زاگرس و البرز هم دیگر برف نیست و خورشید در ایران بگونه ای شگفت انگیز، بیش از هر کشور دیگر و بیش از همه ی سده ها و هزاره ها پیش از این، نور می تابد و بنابراین، گناهِ کار از مدیریت ناکارآمد و نابکار دزدان فرمانروا نیست که آب را نیز دستمایه ی چپاول های خود یافته اند. با این همه، حتا اگر گفته ی این رییسِ دست اندر آشِ۶ آن «مرکز ملی خشکسالی» درست نیز باشد، چنین پدیده ای، سرراست و ناسرراست، هماوند با مدیریت نابجا و ناکارآمد است؛ زیرا ته کشیدنِ آب های زیر و روی زمین بر آب و هوای سرزمین نیز سرراست و ناسرراست، انگ و نشان خود را برجای می نهد و از آن میان به کاهش باران و برف در چرخه ی آب و هوایی می انجامد؛ چرخه ای که این نانخورِ نیرنگبازِ رژیم، بگمانم نه از سر ناآگاهی که دانسته و آگاهانه نادیده می گیرد و تنها به پدیده ای از آن همه اشاره می کند؛ گرچه باید بیفزایم که به درستی گفته ی وی نیز سخت بدگمانم. ناهمتایی در گفتار وی، گواه آن است:
«به گفته ضیاییان، طی هفت ماه گذشته، تعداد محدودی از استان‌ها شرایط ترسالی را تجربه کردند که استان‌های آذربایجان شرقی ۱۲.۴ درصد و آذربایجان غربی ۱۱.۹ درصد افزایش بارش داشتند؛ اما متاسفانه ذخایر برفی در همین استان‌ها به دلیل افزایش دما زودتر از موعد ذوب شده است و احتمال دارد برای فصل تابستان شرایط سختی برای این استان‌ها به وجود آید.»۷

مشتی دزد بی شرم و آبرو بر میهن مان چنگ انداخته اند. دیر بجنبیم، زمینی سوخته۸ در پشت سر خود برجای خواهند نهاد و همگی با جیب ها و حساب هایی انباشته از دزدی های میلیاردی به بهشت های رویایی و سرسبزشان: کانادا و اینا پرواز خواهند نمود.

سرنگون باد رژیم دزدان سگ مذهب اسلام پیشه!

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/04/blog-post_94.html

پی نوشت:

۱ ـ «سخن بر سر نادانی و ناکارآمدی نیست؛ به هیچ رو نیست. دزدان سگ مذهب اسلام پیشه، راه از آب کَره گرفتن را خوب آموخته و دانسته و آگاهانه، راهی در پیش گرفته اند که در کردار به تهی شدن بسیاری از منطقه های سرزمین ایران، آوارگی و کوچ توده های سترگی از مردم روستاها به کرانه ها و بیغوله های شهرهایی تهیدست شده و نابودی ایران زمین انجامیده و می انجامد ...»

برگرفته از نوشتارِ «به نام آب، به کام امپریالیسم و مزدورانش!»، ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/04/blog-post_5.html 

۲ ـ همه شان از وزیر و وکیل و اینا تنها چیزی که آموخته اند، گزارش های آماری درباره ی کارهای انجام نشده، ندانمکاری ها و کمبودهایی است که نه خود پاسخگوی آنند و نه دیگران؛ و چنانچه ناچار به یافتن بز بلاگیری برای شکاندن کاسه کوزه ها بر سر وی باشند یا دولت های گذشته گناهکارند یا آن مردک پیزُری پررو: «بز عزازیل نظام» یا خودِ طبیعت، دچار دشواری است و در این مورد، خشک مزاج یا بزبان کوچه و بازار: «یوبس» است؛ و چنانچه کفگیر به ته دیگ خورده باشد، خود خُدا گناهکار از آب درمی آید که گاه برای آزمونِ بندگان سراپا گناهکار ایرانی اش، کِرم می ریزد! با خود می اندیشم:
اینک که بگفته ی آذری ها: «یالانّان»، در پی کوچک کردن دولت هستند؛ بهتر است همه وزارتخانه های "نظام" را در دو وزارتخانه یا باریک تر بگویم، یک وزارتخانه و یک کانون بگنجانند:
ـ وزارت نفت و گاز و امور خبرچینی و کارچاق کنی نامور به «امور خارجه» در یک وزارتخانه با نامی تازه به عنوان نمونه: «وزارت بده بستان های نان و آبدار با شیطان بزرگ و همدستان و اینا» (یا نامی کوتاه تر، پوشیده تر و خررنگ کن تر چون «وزارت تعامل»)؛ و
ـ «کانون آمار و داده پردازی»، دربرگیرنده ی سایر وزارتخانه های کنونی با همه ی جَک و جانوران بیکاره ی مسوولِ آن برای سیاه را سپید و سپید را سیاه وانمودن و آمار از خود در کردن.

۳ ـ برگرفته از گزارش «اردکانیان: اصلاح روش مصرف مهمتر از یافتن منابع جدید آب است»، «ایرنا» یکم اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷ (بخت یار باشد، یادداشتی جداگانه در این باره خواهم نوشت.  ب. الف. بزرگمهر)

۴ ـ همانجا

۵ ـ برگرفته از گزارش «بارش‌های اخیر ایران را از خشکسالی نجات می‌دهد؟»، «آفتاب» سوم  اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

۶ ـ درباره ی مسوولین و پادوهای کار بدستِ رژیم سگ مذهب اسلام پیشه می توان و بهتر است بجایِ «دست اندر کار»، «دست اندر آشِ» بکار برد و نوشت.

۷ ـ برگرفته از گزارش «بارش‌های اخیر ایران را از خشکسالی نجات می‌دهد؟»، «آفتاب» سوم  اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

۸ ـ «اگر توده های مردم ایران همراه با روشنفکران خلقی و دلسوز آن و تفاوتی هم نمی کند که به کدام کیش و آیینی گرویده یا نگرویده اند، نتوانند واقعیت امروزی را به سود خود دگرگون نمایند، دشمنان کمین کرده و همدستان دزد و داد و ستدگرشان در ایران، آن را بگونه ای هولناک تر از این و بازهم بیش تر به سود خود دگرگون نموده، برای مردم ایران سرزمینی سوخته، جنگ و خونریزی، برادرکشی و فرقه بازی، آوارگی و دربدری توده های بزرگ آدمی، گرسنگی بازهم بیش از این و خواری و سرشکستگی برجای خواهند نهاد و کسی چه می داند، شاید میهن ارجمند باستانی ما برای همیشه به خاک سپرده شده، تکه تکه شود.»

برگرفته از نوشتارِ «باید جنبید و تا دیر نشده، حساب کار با دشمن درونی را روشن نمود!»، ب. الف. بزرگمهر   چهارم شهریور ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/08/blog-post_553.html 

***

بارش‌های اخیر ایران را از خشکسالی نجات می‌دهد؟

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به بارش‌های کشور در روزهای گذشته تاکید کرد: این بارش‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند نجات‌بخش کشوراز خشکسالی شدید باشد چون افزایش دما باعث ذوب شدن ذخایر برفی در ارتفاعات شده است.

صادق ضیاییان درگفت‌وگو با ایسنا افزود:
در حال حاضر شاهد هستیم که کلیه ذخایر برفی در کوه‌های زاگرس و البرز از دست رفته است؛ بنابراین با آگاهی نسبت به این وضعیت بارش‌ها، باید در مورد شرایط آبی کشور در طول فصل تابستان هوشیارتر عمل کنیم.

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد:
از ابتدای مهر ۹۶ (شروع سال زراعی) تا آخر فروردین ۹۷، کل کشور ۱۱۳.۲ میلی‌متر بارش دریافت کرده است و با توجه به اینکه بارش کشور در مقیاس بلندمدت ۱۹۴.۵ میلی‌متر است، در بازه هفت ماهه گذشته نسبت به بلندمدت حدود ۴۱.۸ درصد کاهش بارش داریم.

امسال نسبت به سال قبل ۳۲ درصد کاهش بارش داریم

وی ضمن مقایسه بارش امسال با سال گذشته گفت: در مدت مشابه سال گذشته در کل کشور ۱۸۶.۳ میلی‌متر بارش داشتیم بنابراین در سال جاری نسبت به سال قبل ۳۲.۲ درصد کاهش بارش ثبت شده است.

سیستان و بلوچستان و کرمان در صدر کم‌بارشی

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در ادامه استان‌های کم بارش کشور را طی ماه‌های گذشته اعلام و اظهارکرد:
از ابتدای سال زراعی تا آخر فروردین استان سیستان وبلوچستان ۷۵ درصدکمبود بارش داشت. استان ‌های کرمان، هرمزگان و کهگیلویه وبویراحمد به ترتیب ۷۱، ۶۸ و ۶۳ درصد کاهش بارش نسبت به بلندمدت داشتند.

به گفته ضیاییان، طی هفت ماه گذشته تعداد محدودی از استان‌ها شرایط ترسالی را تجربه کردند که استان‌های آذربایجان شرقی ۱۲.۴ درصد و آذربایجان غربی ۱۱.۹ درصد افزایش بارش داشتند اما متاسفانه ذخایر برفی در همین استان‌ها به دلیل افزایش دما زودتر از موعد ذوب شده است و احتمال دارد برای فصل تابستان شرایط سختی را برای این استان‌ها به وجود آید.

افزایش ۱.۸ درجه‌ای دما در کشور نسبت به بلندمدت

این کارشناس سازمان هواشناسی در ادامه شرایط دمایی کشور را نیز در هفت ماهه گذشته ارزیابی کرد و گفت:‌
از ابتدای سال آبی (اول مهر ۹۶) تا انتهای فروردین ۹۷ کل کشور  ۱.۸ درجه سلسیوس افزایش دما داشت که با توجه به افزایش میزان تبخیر، وضعیت خشکسالی را در اغلب مناطق کشور به شرایط حساسی رسانده است.

افزایش دو درجه‌ای دما در اولین ماه سال ۹۷

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت دمای کشور در اولین ماه سال ۹۷ اظهار کرد: در فروردین ماه کل کشور ۲.۱ درجه سانتیگراد افزایش دما را تجربه کرد که استان‌های آذبایجان غربی و کردستان نسبت به بلندمدت به ترتیب  با ۳ و ۲.۸ درجه سانتیگراد افزایش دما داشتند.

ضیاییان در پایان با اشاره به کم آبی شدید در سال آبی ۸۷-۸۶ گفت: در آن سال کل بارش کشور تنها ۱۳۸ میلی‌متر بود و این نگرانی وجود داشت که سال آبی جاری از سال ۸۶ نیز خشک‌تر باشد، اما خوشبختانه بارش‌های اخیر امیدی را در ما ایجاد کرد و احتمال دارد که امسال نتواند رکورد کم‌بارشی سال ۸۶ را بزند که امیدواریم همین طور باشد.

برگرفته از «آفتاب» سوم  اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!