«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۲۲, سه‌شنبه

حتا اگر آن ها به ما هجمه بیاورند، ناچاریم به نرمش قهرمانانه تن دهیم ... ـ بازانتشار

رویارویی با آمریکا در کار نیست و ما چنین آماجی در سر نمی پرورانیم؛* حتا اگر آن ها به ما هجمه بیاورند، ناچاریم به نرمش قهرمانانه تن دهیم. می گویید نه! بروید از برادر سردار قاسم بپرسید که این همه حشره شعبی را با راهنمایی و اجازه ی آن ها آورده تا بلای جان مردم خوزستان شوند. این برادران، سیاه بازی می کنند؛ نگرانی شان که نگرانی ما و همه ی نظام نیز هست، بیش تر از آشوب و خیزش مردم بویژه در منطقه ی نفتخیز است و آن خط و نشان ها هم با آنکه مایه ای نه چندان پررنگ از واقعیت در خود نهفته دارد، چندان با اوضاع کنونی هماهنگ و سازگار نیست. آن ها بحمدلله همکاری های خوبی با آمریکایی ها در شاخاب پارس و عراق و حتا تا اندازه ای سوریه داشته و دارند. خوب! ما ناچاریم، گاهی پیاز داغ ماجراها را کمی بیش تر کنیم تا مردم بچشم خودشان ببینند که دشواری های بزرگ تری از تندآب ها و بی خانمانی ها و ناله ی کودکان گرسنه نیز هست ... (از زبان همین نیرنگبازِ جانشین آن دوملیتیِ به سایه خزیده:  ب. الف. بزرگمهر) 

هنگامی که هوچیگری اوج می گیرد، روشن است که هیچ نشانی از درگیری و یورش «یانکی» ها در کار نیست؛ هنگامیکه خفقان می گیرند و «کیر خر نظام» جیکش درنمی آید یا خود را به بیماری می زند، نشان از تخم های جفت شده دارد. دستِکم، بخشی از بازی های کنونی نیز با همیاری دستگاه پلید دیوانسالاری «یانکی» ها انجام می پذیرد و آماج آن، خواباندن جنبش مردم ایران است.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/04/blog-post_83.html

* «هفته ی آینده، وارد جزئیات طرح مقابله به‌ مثل با آمریکا می‌شویم. پیشنهادهای افراطی و احساسی رأی نمی‌آورد؛ ولی برخی با بزرگنمایی بدنبال افزایش تنش هستند. قرار نیست مملکت نظامی شده یا تنگه هرمز بسته شود ...» گفته های حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون جان ننه شان: «امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرمایشی»، «ایسنا»  ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!