«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۱, پنجشنبه

می گویند کار جهان بالا پایین دارد، راست می گویند! ـ بازانتشار

اندکی بسان کتری آقا در سال های جوانی است؛ ولی هنوز نه آن اندازه سیاه، زبانزد این و آن! یادش بخیر. آن هنگام، دستِکم چایِ خشک و قندی برای مهمانداری در کار بود و آقا شرمنده ی مهمانانش که چون خود وی بی چیز و ندار بودند، نمی شد؛ بیش تر مردم هم، گرچه از آزادی بیان برخوردار نبودند و نمی توانستند بیانات خود را به آسانی در جایی چاپ کنند، دستِکم نان و نوایی برای پذیرایی از مهمانان خود داشتند و زندگی شان رویهمرفته رنگی از شادی و سرزندگی داشت. می گویند کار جهان بالا پایین دارد، راست می گویند!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۰ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/05/blog-post_34.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!