«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۲۳, چهارشنبه

ضدانقلاب است که فرزندان انقلاب را نوش جان می کند! ـ بازانتشار

نوشته است:
«فرانتس فانون» می گوید:
«انقلاب فرزندان خودش را می بلعد»؛ گرچه، ما هم اکنون در پله ی ردِّ صلاحیت فرزندان انقلابیم!

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

شوخی و جدیِ نهفته در گفته را کار ندارم. به این نکته که این گفته ی «فانون» نیز هنوز از دهانش درنیامده از سوی «ضدانقلاب جهانی» در هوا قاپیده شد و بگونه ای گسترده تاکنون، بجا و بیجا بکار رفته نیز نمی پردازم. به گفته ی زیبای عرب:
العاقلُ فِی الاشاره!

به یاد گفته ی بسیار درست و سنجیده ی «ایگناتسیو سیلونه»، یکی از تیزبین ترین نویسندگان جهان می افتم که در کتاب ارزنده اش به نام «مکتب دیکتاتورها» از آن میان، چنین آورده است:
«... زبان بازی (لفّاظی) یکی از بخش های جدایی ناپذیر کردار فرمانروایی است؛ ولی تفاوتِ سیاستمدار با سخنور این است که سیاستمدار از زبان بازی هم به عنوان یکی از ابزارهای کارش بهره می برد؛ ولی اختیار خود را به دست آن نمی دهد.» و برای درج کننده ی آن گفته از «فانون» می نویسم:
یکی از مفت ترین سخنانی است که جناب فرانتس فانون فرموده و خودش هم درنیافته، چه شکری خورده است. یکی از ایرادهای بزرگ پا نهادن سخنوران به پهنه ی سیاست همین است؛ گرچه، اگر آماج سخن وی، چنین "فرزندان انقلابی" روی صحنه ی نمایش روحوضی کنونی ایران بوده، ناچارم با وی همداستان باشم!

ضدانقلاب است که فرزندان انقلاب را نوش جان می کند! انقلاب، فرزندان خود را می پرورد و از آن ها در شرایط اجتماعی بهینه، زنان و مردانی پاسخگو، سختکوش و فداکار برای جامعه می سازد.

ب. الف. بزرگمهر     هشتم بهمن ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/01/blog-post_66.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!