«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۶, یکشنبه

شما هم کیرونا گرفته ای؟! ما که باورمان نمی شود ـ بازانتشار

شما هم کیرونا گرفته ای؟! ما که باورمان نمی شود؛ انشاء الله از این بازی های خود را به موش مردگی زدن و نمایش های «کیرونا»یی در کار نیست و قصد هم ندارید که خود را در جزیره کیش یا جایی آن دور وبرها قرنطینه کنید! بعرض مان رسانده اند که این روزها «... به منظور انجام امورات مرتبط با مقابله با ویروس کرونا، در کنار پزشکان و پرستاران با حضور در بیمارستان، مشغول به فعالیت‌های روزانه بوده اید»* و به همین دلیل، «کیر و اینا» گرفته اید. خدا عمرتان بدهد که در این وانفسا بحمدلله، کمی هم شده، آبروی نظام را خریدید و عوام النّاس بچشم کورشده ی خودشان دیدند که دستِکم یکی از مسوولان نظام، آستین ها را بالا زده و کاری انجام داده است؛ آن موش مرده ها که آبرویی برای مان باقی نگذاشته اند؛ ولی همانطور که همکاران پزشک تان «وضعیت عمومی [جنابعالی را] خوب و رو به بهبودی»* تشخیص داده اند، چنانچه پس از مدتی دوباره آفتابی بشوید، آیا این جماعت بی چشم و رو که ما بهتر از شما می شناسیم شان، خواهند پرسید: چطور آن همه پزشک و پرستار و اینا به لقاء الله پیوستند، ولی این ها سُر و مُرو گُنده تر از پیش برگشته اند؟! برای همین است که ما پیش تر گفتیم «... تا خبر مرگ شان را برای مان نیاورند، باور نمی کنیم»** حالا نیز همین را می گوییم! بالاخره یکی از مقامات عالیرتبه ی نظام هم باید به لقاء الله بپیوندد تا این جماعت که در میان شان خودی ها نیز بُر خورده اند به حقانیت ما و ویروس پی ببرند! ما کسی شایسته تر از خودِ جنابعالی سراغ نداریم. می دانید که برای خودمان هم از دست دادن بهترین رفیق دود و دَم، بسیار سخت و حتا جانگداز است؛ ولی ما برای حفظ بیضه اسلام، آماده ی این فداکاری هستیم. انشاء الله جنابعالی این بار، پاچه ها را هم بالا زده سرمشق باشید تا همه بچشم خود ببینند که پیوستن به لقاء الله تا چه اندازه شیرین است. یا الله!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ اسپند ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/03/blog-post_28.html

افزوده های درون [ ] از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

* بیمارستان «دکتر مسیح دانشوری» اعلام کرد: پس از گذشت روزهایی که دکتر ولایتی، رییس بیمارستان مسیح دانشوری به منظور انجام امورات مرتبط با مقابله با ویروس کرونا و در کنار پزشکان و پرستاران با حضور در بیمارستان مشغول به فعالیت‌های روزانه بودند، ظهر روز گذشته با ظهور علائم خفیف بنا به نظر پزشکان، اقدام به آزمایش گردید که نشانه‌های بروز کرونا در دکتر ولایتی مشهود بود؛ لذا بنا به تشخیص و تجویز پزشک، ولایتی در قرنطینه خانگی قرار گرفته و در حال حاضر وضعیت عمومی او خوب و رو به بهبودی است.

برگرفته از «همشهری آنورِ خط»  ۲۳ اسپند ماه ۱۳۹۸ (دانسته از ویرایش و پارسی این گزارش خودداری ورزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر)

** برگرفته از «کَاَنَّهُ بی بصیرتی مطلق است!»  ب. الف. بزرگمهر  هشتم اسپند ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/02/blog-post_96.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!