«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۱۵, شنبه

... چنانچه ساخت و کاربرد جنگ ابزارهای پیشرفته تری در کار نباشد! ـ بازانتشار

بنا به گزارش تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها* ، «باراک اوباما» یا همانا «مبارک»، قرار است هفتم خرداد ماه آینده در جریان دیدار از ژاپن به شهر هیروشیما نیز سفر کند. هیروشیما و ناگازاکی دو شهر ژاپن، در پایان «جنگ جهانی دوم» (سال ۱۹۴۵) به دستور رییس جمهوری آن هنگام «یانکی» ها بمباران اتمی شد و افزون بر شمار سترگی کشته شدگان و بیش از آن، زخمی ها و زمینگیرهایی بر جای نهاد که بیماری های تا آن هنگام ناشناخته در جهان داشتند و تا هنگام مرگ، زجرکش شدند. بمبارانی که تنها شوند برجسته ی آن، ترساندن کشور پیروزمند جنگ بر ضد قاشیسم و نازیسم: «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» بود.

در گزارش از زبان خبرگزاری امپریالیستی دیگری آمده است که‌ ”شینزو آبه“، نخست وزیر ژاپن به پیشواز بیانیه ی ”کاخ سفید“ درباره ی سفر ”باراک اوباما“ به هیروشیما رفته و گفته است:
«ما می خواهیم از این دیدار به عنوان بختی برای سوگواری تمام قربانیان در ژاپن و آمریکا بهره مند شویم.» او پیام آقای اوباما و تعهدش در جهت «جهان بدون جنگ ابزار اتمی» را برجسته خواند.

با خود می اندیشم:
بیگمان، جهانِ بدون جنگ ابزار اتمی، چنانچه ساخت و کاربرد جنگ ابزارهای پیشرفته تری در کار نباشد، جهانی خوشایند خواهد بود؛ ولی آیا «مبارک» فراموش نمود که بگوید، ما اکنون جنگ ابزارهای پیشرفته تری داریم و چنانچه جهان را از جنگ ابزارهای اتمی پاک کنیم، بر همه ی حریفان خود برتری چشمگیرتری خواهیم یافت؟! آیا فراموش نمود بودجه ی نظامی کشورش که به تنهایی، بیش از بودجه ی نظامی همه ی دیگر کشورهای امپریالیستی به همراه روسیه و چین است را به رخ بکشد و شوند آن را بازگوید؟!  آیا امپریالیست های «یانکی» از زبان نوکر سیاه پوست شان، پیام صلح و آشتی برای مردم جهان به ارمغان آورده اند؟! پس، این همه کشت و کشتار مردم بیگناه غیرنظامی از افغانستان و عراق و سوریه و یمن گرفته تا لیبی و جاهای دیگر، نشانه ی چیست؟ خوب! اکنون، من دُم آن خروس زیر بغل  «مبارکِ» دروغگو و دیگر عروسک های خیمه شب بازی امپریالیست های «یانکی» را سفت چسبیدم؛ ولی برای بیرون کشیدن آن خروس گنده به نیروی بس بیش تری نیاز دارد ...

ب. الف. بزرگمهر     ۲۲ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/05/blog-post_29.html

* «دیدار بی‌سابقه رییس جمهوری آمریکا از هیروشیما»، ۲۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!