«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۱, سه‌شنبه

آن برجام و این کبریت! بفرمایید، خودشان پیشگام شوند ـ بازانتشار

چه آن را آتش بزنیم یا نزنیم، دست مان زیر ساتور «قطعنامه فصل هفتم منشور سازمان ملت ها» خواهد بود

از زبان آخوند پفیوز امنیتی، حسن فریدون روحانی شده:
واللهِ به اندازه ای روی برگ برگ آن ریسیده اند که نمی توانیم به آن دست بزنیم؛ اگر آن را آتش بزنیم، بوی گندش بیش تر درمی آید و خود «رهبر مُعَظَّم» که نخستین بار چنین واکنشی از خود در فرموده اند را بیش از هر کس دیگری خفه خواهد کرد. از آن گذشته، چه آن را آتش بزنیم یا نزنیم، دست مان زیر ساتور «قطعنامه فصل هفتم منشور سازمان ملت ها» خواهد بود. با این همه، ما تابع فرمایش مقام مُعَظَّم رهبری هستیم. خودشان فرمودند آن را آتش خواهند زد؛ آن برجام و این کبریت! بحمدلله ایشان با آنکه یکشبه به جایگاه «نشانه ی خدا» دست یافتند، بحرالعلوم و همه فن حریف اند و جز بازی های گوناگون دیگر با کبریت بازی و آتش به پا کردن و اینا هم آشنایی دارند. بفرمایید، خودشان پیشگام شوند!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/05/blog-post_66.html

* «برجام اکنون تبدیل به شمشیر داموکلس تهدید و القای بی ثباتی نسبت به محیط اقتصادی پر سود و جذاب ایران شده است. دولت باید یکبار برای همیشه، شجاعانه پا در میدان گذاشته و برجامی که آمریکا آن را پاره کرده است، آتش بزند. اگر برجام را آتش می زدیم، دلار ۷۲۰۰ تومان نمی شد.»

گفته ی یکی از مشنگ های نظام، برگرفته از تارنگاشت «بتا»   ۱۷ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!