«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۵, شنبه

خدایا! این چُس مثقال نفتِ هفتصدهزار بشکه ای را از ما دریغ مکن! ـ بازانتشار

خدایا! کف دست همه مان می خارد و ما آن را به فال نیک می گیریم. خدایا! مِهر ما را در دل آن غول بیابانیِ آنسوی اقیانوس بیفکن و این چُس مثقال نفتِ هفتصدهزار بشکه ای را از ما دریغ مکن! می دانی که همه چیزمان از آرمان و اسلام و انقلاب مان گرفته تا حتا گِرهِ بند تُنبان های مان به همین نفت بند است که اگر آن را هم از دست بدهیم ... استغفرالله ربّی و اتوب الیه

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/09/blog-post_9.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!