«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۸, شنبه

شاید چند تایی از آن ها هم آب رفته باشند! ـ بازانتشار

خدا کمرمان را بزند، اگر دروغ بگوییم.* ما که کف دست مان را بو نکرده ایم. در این ولایت، هر چیزی آب می رود؛ شاید چند تایی از آن ها هم آب رفته باشند؛ ما که شمردیم، همین بود که گفتیم: آ آ آ آ

از زبان این تبهکار مادربخطا:  ب. الف. بزرگمهر  ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/12/blog-post_3.html

* غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی "قوه قضایی"، در نشست خبری امروز، شمار دانشجویان بازداشتی در جریان پرخاش های کنونی کشور را کم تر از انگشتان یک دست دانست! پیش تر «شورای صنفی دانشجویان کشور»، بازداشت دستکم ۴۸ تن از دانشجویان را گواهی نموده و نام های ۱۶ تن شان که در همان روزهای آغازین پرخاش ها بازداشت شده بودند را به آگاهی رسانده بود.

برگرفته از «تلگرام اتحاد اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸ (با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!