«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۹, چهارشنبه

چه مرگ تان بود که نفت آن ها را به آتش بکشید؟! ـ بازانتشار

ببین! دارم بزبان آدمیزاد برایت می گویم. ما می دانیم که کار «حوضی ها» نبود؛ کار خودتان بود. گفته های امام جمعه های تان نیز همین را نشان می دهد. یا تو به اندازه ی یک امام جمعه در جریان نیستی یا خودت را به آن راه زده ای! فروش نفت و گازتان هم که خوب است؛ بنزین هم که می فروشید. خوب! چه مرگ تان بود که نفت آن ها را به آتش بکشید؟! می دانی یا نمی دانی؟ دارید کاری می کنید که همه ی نفت منطقه دست آمریکایی ها بیفتد که خودشان کمترین وابستگی به نفت آنجا دارند و تازگی بیش از همه تان نفت فرآوری می کنند. با این کار، هم ما اروپایی ها، هم چشم بادامی ها و جاهای دیگر که بیش از همه به نفت منطقه ی شما وابسته ایم، ناچار می شویم بیش از پیش زیر بارشان برویم و هر چه بخواهند، بگوییم بروی چشم! بسود ایران هم نیست. مغز خر که نخورده ای؟!

ب. الف. بزرگمهر   دوم مهر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/09/blog-post_24.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!