«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۲, چهارشنبه

اقتصاد مقاومتی، همین است که می بینی ... ـ بازانتشار

می بینی آقا بیشعور؟! اقتصاد مقاومتی، همین است که می بینی؛ شپش به آن ریشت بیفتد که ناچار به تراشیدنش شوی و اندکی هم شده، جایِ تهیِ یار از دست رفته، آن مردک کوسه را پر کنی!

 ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

 https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/05/blog-post_279.html

زیرنویس تصویر:

به شَوَندِ کمبود آب، سر دخترکان را با تیغ می تراشند تا کم تر نیاز به شستن و پاکیزه نگاه داشتن شان باشد. (برگرفته از گوگل پلاس با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!