«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۲۸, شنبه

باادب باش تا کامروا شوی! ـ بازانتشار

الحمدلله! شاه کلید گشایش دشواری های کشور پیدا شد!

«حسن فریدون روحانی» یا کوتاه تر «حسن آقا»:
«اگر می‌خواهيم همه با ادب حرف بزنند، ما هم بايد با ادب با دنيا حرف بزنيم.»
«جشن انتظار و امید» ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۳ ماه در «وزارت کشور»

ب. الف. بزرگمهر    ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/06/blog-post_13.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!