«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲, پنجشنبه

هر که سُمّش بیش، فرمانش بیش تر! ـ بازانتشار

در ولایتِ خر تو خر ایلخانی، هر که سُمش بیش، فرمانش بیش تر!

می خواستیم نطق کنیم؛ ولی داعشگونه نطق مان را کور کردند!

ب. الف. بزرگمهر    چهارم آذر ماه ۱۳۹۵


***

جناب حجت الاسلام آقای دکتر روحانی دامت برکاته

... لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟ آیا اینها با خود اندیشیده اند که این قانون شکنی چه تاثیری بر جوانانی که از راه دور برای شرکت در این جلسه آمده بودند، خواهد داشت؟ تردید دارم که این قبیل اقدامات داعش گونه، عالما عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام می شود یا از روی سهو و نادانی؟

با تقدیم احترام  علی مطهری   اربعین ۱۴۳۸

برگرفته از گزارش «حاکم خراسان رضوی استاندار است یا امام جمعه و دادستان؟»، «ایلنا»، ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!