«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۲۷, جمعه

بد هم نمی گه. شاید تا اونموقع آدم شیم ـ بازانتشار

بد هم نمی گه. شاید پیشرفت کنیم و تا اونموقع* آدم شیم

ب. الف. بزرگمهر    نهم آبان ماه ۱۳۹۷


«اروپایی‌ها امروز در عرصه سیاسی در کنار ایران ایستادند و اگر این ایستادگی در عرصه اقتصادی هم منجر به همکاری شود، بنده معتقدم در شرایط کنونی شرایط برای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در کشورمان فراهم است.»

دیدگاه حشمت‌الله فلاحت پیشه، رییس «کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست خارجی مجلس شورای فرمایشی» درباره ی بازگشایی دفتر «اتحادیه اروپا» در تهران، «تسنیم»  نهم آبان ماه ۱۳۹۷

* آنچه در "اندیشه" ی این میمون می گذرد در هماوندی با سخنان گُهـ ـربارِ چندی پیشِ «مقام مُعَظَّم رهبری» درباره ی دستیابی به «تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی» در سال ۱۴۴۴ است؛ گرچه، هم برای من و هم برای شما روشن است که میمون هر اندازه اندیشمند نیز که باشد، ثانیه و دقیقه و ساعت و روز و ماه و سال و حتا سال نوری برایش یکیست.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!