«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۳۱, سه‌شنبه

... با نگاهی کاوشگر ـ بازانتشار

این هم بوفی که از دید طراحش: «پل استیکلاند»، شب ها تا دیرهنگام  بیدار می ماند و نیازمند خواب است؛ گرچه از دید من، بیش تر به بوفی نقّاد می ماند که با نگاه تیز خود، ته و توی هر چیزی را می کاود و از همه چیز سر درمی آورد.

ب. الف. بزرگمهر   نهم آذر ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/11/blog-post_6478.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!