«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۵, پنجشنبه

اینک می توانی دستارت را بالاتر بگذاری ... ـ بازانتشار

می بینی کیر خر؟! آماری که فرماندار کرمانشاه بر زبان آورده،* نموداری از بسیاری شهرهای کوچک و بزرگ دیگر ایران نیز هست. مبادا بروی گوشش را بکشی که چرا آمار داده ای و دل «دشمن» را شاد کرده ای! بزرگ ترین دشمن ایران و ایرانی، خودِ تو و گروهبندی های ریز و درشت خرموش های شکمباره اند که بجان توده های مردم ایران افتاده اند. این تنها مشتی نمونه ی خروارها تبهکاری است. چشم هایت روشن! اینک می توانی دستارت را بالاتر بگذاری و برای چندمین بار، درباره ی پله های انقلاب اسلامی که چنین و چنان خواهد شد، داد سخن بدهی. راستی! در کدامیک از این پله ها، مردم خانه و کاشانه شان را رها کرده، سر به کوه و بیابان می گذارند؟ نمی دانی؟ خوب! من هم نمی دانم؛ ولی دو تا چشم داری، دو تای دیگر نیز از این و آن وام بگیر که پله ها را درهم برهم نکنی! بافت شان فرسوده است و زمین خواهی خورد.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ اَمرداد ماه ۱۳۹۸


* فضل‌الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه، ... با بر زبان راندن اینکه با بشمار آوردن انبوه منطقه های فرسوده، سیصد هزار تن حاشیه‌نشین هستند، می‌گوید: «این جمعیت، ۳۳ درصد جمعیت کلان‌شهر کرمانشاه است. سی و شش محله دارای بافت فرسوده و حاشیه‌نشین در شهر کرمانشاه شناسایی شده که سیزده محله ی آن در اولویت کاری قرار دارد ...» برگرفته از «قطره»  ۳۰ اَمرداد ماه ۱۳۹۸ (با اندک ویرایش درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!