«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۱, یکشنبه

گهواره ای برای علی اصغر شیرخواره ـ بازانتشار

گهواره ای است ساخته شده از دُرّ و گوهر گردآوری شده از توده های مردم ایران برای روان علی اصغر شیرخواره تا دمی هم شده بیاساید و تیرِ نشسته در گلویش را به فراموشی سپارد؛ توده ی مردمی مهربان، نیک اندیش، ساده و مهمان نواز که بدرازای تاریخ به هر کس و ناکسی، آشنا و بیگانه از آن میان، شمار بسیاری امامزاده و سیّد دروغین یاری رسانده و دست نوازش به سر و گوششان کشیده اند. این گهواره ی پُر بها نمونه ای از آن همه است.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/12/blog-post_87.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!