«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۴, چهارشنبه

نشانی درخور برای «یانکی» ها! ـ بازانتشار

پدرسوخته ها همه چیزشان از همان روز نخستِ پیدایش با نیرنگبازی و کلاه گذاشتن بر سر خود و دیگران همراه بوده و همچنان هست. این هم دو نشان که یکی از آنِ وزارت امور بیرونی و دیگری از آنِ وزارت دادگستری «یانکی» هاست. این پرنده ی شکاری را به نام «شاهین سرسپید» بخورد مردم داده اند و من هرچه باریک تر می نگرم، با خود می گویم:
شاهینی در کار نیست! این، کرکس یا همانا لاشخور است که برخلاف سایر پرندگان، حتا آشیانه نیز برای خود نمی سازد؛ نشانی درخور برای «یانکی» ها که از همان روز نخست در سرزمینی که از آنِ شان نبود جایگزین شدند و از مردم بومی به اندازه ای کشتند و زنان شان را نازا کردند که دیگر کم تر نشانی از آن ها بر جای مانده است.

ب. الف. بزرگمهر    پنجم آذر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/11/blog-post_624.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!