«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۸, یکشنبه

نخستین کسی که باید بدار آویخته شود، هموست ـ بازانتشار

چه کسی اصل ۴۴ قانون اساسی را زیر پا نهاد و نابودی اقتصاد کشور را قانونی نمود؟ نخستین کسی که باید بدار آویخته شود، هموست.

ب. الف. بزرگمهر   ششم تیر ماه ۱۳۹۷


زیرنویس تصویر:
نادر قاضی پور: «باید کسانی که اقتصاد ما را به این روز انداخته‌اند، اعدام شوند ... پول و ارزش مالی ما ناموس ماست؛ کسانی که این ارزش مالی ما را کم کرده‌اند، باید با ‌آنها برخورد و حتی اعدام شوند.» (برگرفته از «صاحب خبر»  پنجم تیر ماه ۱۳۹۷)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!