«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۷, شنبه

تنها احمدی نژاد ما نیست که می درخشد ... ـ بازانتشار

یک تیم تحقیقاتی در اروگوئه موفق شد با دستکاری ژنتیک، گوسفندی را فرآوری کند که در تاریکی از خود نور می‌دهد. پژوهشگران، فسفر موجود در بدن چتر دریایی که نوعی عروس دریایی است و نور فرآوری می‌کند را در «دی.آن.آ.» («DNA») این گوسفند نهادند. این کار می تواند از گم شدن گوسپندان در شب جلوگیری کند و کمکی است بزرگ به چوپانان؛ گرچه، کار دزدان را هم آسان تر می کند.

برگرفته از رسانه ها:   ب. الف. بزرگمهر   نهم اردی بهشت ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/04/blog-post_4585.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!