«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲, سه‌شنبه

بوقلمون های "صلح" و "آزادی"، هنوز نوبت شما فرا نرسیده ... ـ بازانتشار

بارک حسین اوباما، رییس جمهور آمریکا در آستانه ی روز شکرگزاری، در مراسمی نمادین که هر سال از سوی روسای جمهور آمریکا برگزار می‌شود، دو بوقلمون با نام‌های "صلح" و آزادی" را از مرگ رهانید.

خانواده‌های آمریکایی در این روز، بوقلمون سرخ شده نوش جان می‌کنند!

ب. الف. بزرگمهر   هفتم آذر ماه ۱۳۹۰
هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!