«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۷, پنجشنبه

به سر مبارک قسم! دروغ مان کجاست؟! ـ بازانتشار

بگفته ی «جانی اینفانتینو»، رئیس «فدراسیون جهانی فوتبال»، رییس جمهور ایران یا همانا «کارپرداز خیمه و خرگاه نظام»، سوگند یاد کرده تا شرایط راهگشایی زنان به ورزشگاه‌ها را فراهم ‌کند. آخوند پفیوز امنیتی در پی افزوده که انجام چنین کاری دیر یا زود دارد؛ ولی سوخت و سوز ندارد. خوب! آن ایتالیایی که زبانزد پارسی سرش نمی شود؛ واژه های سوخت و سوز را که شنیده، خرسند شده، بخش نخست زبانزد را فراموش کرده است؛ گرچه، خدا هم نمی داند! شاید به کوچه علی چپ خودمان زده است.

ـ ترا خدا! راست می گویی حسن آقا؟!

ـ به سر مبارک قسم! دروغ مان کجاست؟! دروغگو دشمن خداست. ما و مسوولین این نظام مُقَدَّس هرگز دروغ نگفته و در آینده نیز نخواهیم گفت!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۲ اسپند ماه ۱۳۹۶

http://www.behzadbozorgmehr.com/2018/03/blog-post_3.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!