«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اسفند ۱۰, شنبه

نشانه ای از جامعه ای که می خواستی! ـ بازانتشار

کیرِ خر می بینی؟! نشانه ای از جامعه ای که می خواستی! مرحله ی آن توی سرت بخورد!* بازنشسته ای است خسته از همه چیز؛ نمی گوید ما کیرِ خر بالای سرمان نمی خواهیم. خواهان هوده ای آدموار نیز نیست. نوشته است که اگر در «تراز تنگدستی» دریافتی داشته باشد، خشنود خواهد بود! نمی دانم آن تراز در آن شهر چه اندازه است؛ ولی بگمانم آن را پایین تر گرفته تا خدای ناکرده، مسوولینِ پاکدست نظام را برآشفته و خشمگین نکند! خدا قوت کیر خر!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ 


* رهبر انقلاب اسلامی ابتدا به تبیین مراحل پنجگانه انقلاب پرداختند و گفتند:
یک تفکر غلط از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشت مبنی بر اینکه انقلاب، بعد از تشکیل نظام به پایان می رسد و باید به سراغ شکل دهی نهادها و دیوان‌سالاری رفت. این تفکر غلط، انقلاب را به معنای تنش، نزاع و کارهای غیرقانونی می داند.

حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل «نظام انقلابی و اسلامی» را مرحله دوم برشمردند و افزودند:
نظام انقلابی و اسلامی، اهداف، آرمانها و ارزشهایی دارد که تحقق آنها نیازمند مرحله سوم یعنی شکل گیری «دولت انقلابی» است، دولتی که ارکان نظام اسلامی را باور داشته باشد.

ایشان با تأکید بر اینکه با عملکرد صحیح دولت اسلامی و انقلابی و محقق شدن آرمانها، مرحله چهارم یعنی «جامعه اسلامی و انقلابی» شکل می گیرد، گفتند:
نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی زمینه ساز پنجمین مرحله یعنی ایجاد «تمدن انقلابی و اسلامی» خواهند شد، بنابراین انقلاب هیچگاه تمام شدنی نیست و همواره ادامه دارد.

برگرفته از «صاحب خبر» به تاریخ هفتم خرداد ماه ۱۳۹۷ (بازگو شده از پایگاه آگاهی رسانی دفتر «کیرِ خر نظام»)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!