«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۳۰, پنجشنبه

چشم مان به بچه بازِ دربار پاپ نیز روشن شد ... ـ بازانتشار

چه جهان شگرفی؟! همگی به هم می مانند. چشم مان به بچه بازِ دربار پاپ نیز روشن شد. بی هیچ گمان و گفتگو این یکی نیز انجیل را آنچنان شیوا تلاوت می کند که اشک از دیدگان شنوندگان بویژه کودکان خردسال سرازیر می شود و همگی از خود بیخود می شوند.

ب. الف. بزرگمهر  نهم تیر ماه ۱۳۹۶


پلیس استرالیا هشتم تیر ماه ۱۳۹۶، «کاردینال پل»، یکی از مشاوران بالارتبه ی «پاپ فرانسیس» را به انجام چند بزهکاری جنسی متهم کرد. به این ترتیب، رسوایی آزار جنسی کشیشان و بلندپایگان کلیسا به قلب واتیکان رسید. پلیسِ ایالت ویکتوریای استرالیا که آقای پل در دهه ی ۷۰ در آنجا «پدرِ روحانی» بود، می‌گوید او از سوی شکایت کنندگان پرشماری به آزار و بزهکاری جنسی در گذشته متهم شده است. به وی دستور داده شده تا روز ۱۸ ژوییه در دادگاه شهر ملبورن استرالیا حضور یابد. همین «پدر روحانی»، سال گذشته درباره ی آزار جنسی نهادینه شده ی کودکان در کلیسا به «کمیسیون پژوهش دولت استرالیا گفته بود که کلیسای کاتولیک با خودداری از پذیرش بهره برداری نابجای جنسی از کودکان، جابجا نمودن کشیشان بزهکار از یک کلیسا به کلیسایی دیگر و کوشش برای گشودن گره کار بدست «شورای کشیشان»، دچار یک ندانکاری بلاخیز شده است. با این همه، وی با نشان دادن گواهی از واتیکان و بر زبان راندن اینکه پرواز به استرالیا به شَوَند سالمندی برای او دشوار است، موجب خشم قربانیان شده بود.

بنیاد گزارش، برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»ست که آن را بازنویسی نموده ام.   ب. الف. بزرگمهر  نهم تیر ماه ۱۳۹۶  

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!