«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۲, پنجشنبه

خدا آنجا نیست که چشم دوخته ای ... ـ بازانتشار

این هم یک سگ غیرتی پاچه گیر!

عوعو!* عوعو! چشماتُ درویش کن تا پاچه تُ نگرفته ام ... آره! با تو جانماز آبکش هستم ... خدا اونجا نیست که چشم دوخته ای ...

ب. الف. بزرگمهر    هفتم تیر ماه ۱۳۹۴


* همانا «آهای» بزبان آدمیزاد پارسی زبان؛ می دانید که سگ ها زبانی جهانی دارند و از این سویه از آدم ها پیشرفته ترند!


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!