«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ تیر ۲۴, دوشنبه

زبان انگلیسی، رمز کامیابی دولتمردان و سیاستمداران ایرانی ـ بازانتشار

نوشته است:
«دلبَری روحانی بعد از انگلیسی صحبت کردن در پیامی به مردم آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سی. ان. ان.

کریستین امانپور: ممکن است جمله ای به زبان انگلیسی به مردم آمریکا بگویید؟

Christiane Amanpour: Can you give me a sentence in English that you would like to say to American people

حسن روحانی: می خواهم به مردم آمریکا بگویم؛ از طرف ایرانیان برای آنها پیام صلح و دوستی آورده ام.

President Rouhani: I would like to say to American people: I bring peace and friendship from Iranians to Americans

از «گوگل پلاس»

می نویسم:
این هم بخشی از «درس خارج» است؛ هنگامی که در ایران نتوانی آن را بگذرانی و شش آیت الله را سرِ کار بگذاری، سرانجام ناچاری برای تامین هزینه های آموزش در آموزشگاه کالدونین که روشن نیست چه کسانی در آنجا درس می خوانند، با فروش گوسپندان ، یک «درس خارج» نوع دیگر در جزیره ی انگلیس (جای بسیار دورتر از هاوایی!) بخوانی!

الحمدلله! خدا را شکر، رییس جمهور تدبیر و امید که امیدوارم مانند آن یکی، شعارهایش برعکس از آب در نیاید (راستش ته دلم کم ترین امیدی ندارم!)، دستکم چند واژه ی انگلیسی بلغور می کند! زبان انگلیسی از هر درسی مهم تر است؛ این را آموزگار زبان انگلیسی مان در دبیرستان به ما می گفت؛ ولی ما جدی نمی گرفتیم. کلید رمز کامیابی بویژه برای دولتمردان و سیاستمداران ایرانی، دستکم از دوره ی فتحعلی شاه زنباره به این سوست!

ب. الف. بزرگمهر   چهارم مهر ماه ۱۳۹۲


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!