«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ تیر ۷, جمعه

باید در راه خدا سرِ کیسه را بیش تر شُل کنید! ـ بازانتشار

مگر شیر مردم را در راه خدا ندوشیده اید؟ ما هم در راه خدا شیرتان را خواهیم دوشید. هزینه ی نگهداری شما هر روز سنگین تر می شود؛ باید در راه خدا سرِ کیسه را بیش تر شُل کنید! من مانند برادر اوباما چندان مهربان نیستم ...

از زبان آن بازمانده ی دایناسورهای گوشتخوار:    ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!