«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اسفند ۱۹, یکشنبه

مردم چه چیزها که نمی گویند! ـ بازانتشار

به این آدم نازنین می آید که دستور بدار آویخته شدن آن همه زندانی را داده باشد؟! نه ولله!

کم مانده تصویری از وی بگذارند که کنار کبوترهای گنبد، دانه برمی چیند!

تصویر و نوشته از «گوگل پلاس»؛ برنام و زیربرنام از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

http://www.behzadbozorgmehr.com/2017/04/blog-post_60.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!