«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ دی ۲۴, دوشنبه

پرده ای کوتاه از امنیت امروز مردم ایران در سایه ی سلطانعلی گدای ورشکسته! ـ بازانتشار

«امنیت امروز جمهوری اسلامی ایران در سایه برنامه ها و تدابیر رهبر معظم انقلاب تامین شده است و شکر این نعمت با وحدت بیشتر و کمک به دنیای اسلام برای نجات کشورها از تروریسم و دخالت بیگانگان میسر خواهد بود.»

سخنرانی آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده، هشتم دی ماه ۱۳۹۴

نمونه ی کوچک ولی گویایی، درباره ی امنیت امروز مردم ایران از زبان سحر بهشتی (خواهرِ زنده یاد ستار بهشتی):
«امروز طبق روال همه روزه، دنبال پسرم بنيامين رفتم تا از مهد کودک به منزل برگرديم؛ در بين راه، یک مرد حدودا چهل ساله با ماشين پژو نوک مدادى مرا به گوشه اى راند و اتومبيلش را جلوى ماشين من متوقف کرد. با سرعت از خودرو پياده شد؛ طبق عادت مألوف شان بجاى احترام گذاردن بر هموطنانى که از ماليات و دارايى آنان حقوق مي گيرند، ابتدا اسلحه خود را به رخم کشيد! ياد حرف مادرم افتادم که از مامور دستگيرى ستار حکم بازداشت خواسته بود و او اسلحه اش را نشان مادر مى دهد و سپس کارت شناسى اش را از دور [نشانش داده بود]. به هر حال اصرار کردم، حکم ماموريت يا جلب مرا داريد که گفت از امنيت هستم و بايد با من به اداره امنيت بيايى!»

از «گوگل پلاس». افزوده های درون [ ] از آن من است. ب. الف. بزرگمهر

روشن است که امنیت خود سردمداران نظام پوسیده، ضد ایرانی، ضد خلقی و حتا ضد اسلامیِ اسلام پیشگان فرمانروا بر ایران نیز برخلاف ادعای آخوند امنیتی بی بُته، پادرهواست. با همه ی کرنش ها و ... دادن ها به «شیطان بزرگ»، همدستان و ریزه خوارانش، نه از پایوری از سوی آن ها نشانی است و نه پشتوانه ای از سوی توده های مردم ایران در کار! چوبی دو سر گُه که باید بدور افکنده شود.

ب. الف. بزرگمهر     نهم دی ماه ۱۳۹۴هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!