«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ بهمن ۷, یکشنبه

بر زبان راندن چنین یاوه ای به آرش بی قانونی مطلق است و بس! ـ بازانتشار

برپایه ی آنچه در خبرگزاری ها به گفته ی علی مطهری و از زبان «رهبر بیش از اندازه خردمندِ آسمان ریسمانی» آمده، وی فرموده است:
«جرم اینها [موسوی و کروبی] بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند؛ اگر اینها محاکمه شوند، حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»

با نادیده گرفتن این نکته که واژه ی «ملاطفت» یا همانا «مهربانی»، بسان بسیاری دیگر از واژه ها از «انقلاب» گرفته تا «فتنه» بازتعریف باید شود تا مردم بیش تر شیرفهم شوند، بر زبان راندن اینکه «... اگر اینها محاکمه شوند، حکمشان خیلی سنگین خواهد بود.»، درباره ی کسانی که هنوز به کارشان در هیچ دادگاهی رسیدگی نشده، بر پایه ی حتا قانون های برسمیت شناخته شده ی رژیم تبهکار اسلامی، خود بزهی بزرگ بشمار می رود و نشاندهنده ی کشک بودن همه ی نهادهای آن رژیم از بالا تا پایین است؛ زیرا هیچکس، حتا اگر در بالاترین جایگاه فرمانروایی یک کشور نیز باشد، اجازه ی چنین داوری پیش از حکم دادگاه را ندارد و نباید داشته باشد. بر زبان راندن چنین یاوه ای از سوی «ولی مطلق فقیه» رژیمی پوسیده، تنها و تنها به آرش بی قانونی مطلق است و بس!

ب. الف. بزرگمهر    نهم تیر ماه ۱۳۹۳


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!