«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ آذر ۷, چهارشنبه

کدامیک از آن دو باهوش تر است؟ ـ بازانتشار

«تی ـ رکس»۱ («رکس تیلرسون») در پاسخ به پرسشی درباره ی چالش «یانکی» ها با «جمهوری دمکراتیک خلق کره» گفته بود که رییس‌جمهور «بروشنی از او خواسته تا کوشش ‌های دیپلماتیک را پی گیرد و این کوشش ها تا هنگام فرود آمدن نخستین بمب پی گرفته خواهد شد.»۲

بر بنیاد نوشته ی بالا روشن نیست، واپسین جمله ی درون « » از آنِ خود گوینده است یا دنباله ی گفته های رییس جمهور یا همانا لات بی سر و پای «یانکی». به هر رو، چه این یکی آن را بر زبان رانده باشد یا آن یکی، "هوش سرشار" گوینده ی آن را به نمایش می نهد و با بدیده گرفتن آنکه در چالش های پیش تر رخ داده میان آن دو که یکی دیگری را «کودن» نامید و آن دیگری، برای برگزیدن آنکه باهوش تر است، آزمون سنجش هوش را پیش کشید، بد نیست آزمون ساده ای، تنها با یک پرسش دوبخشی جلوی هر دو نهاد؛ پرسشی که خود، پاسخ را دربردارد و تنها نیازمند گشودن گره کوچکی است:
شما برای پدید آوردن آرامش و آشتی (صلح) جهانی تا هنگام فرود آمدن نخستین بمب می جنگید یا برای زمینه سازی جنگ جهانی تا هنگام فرود آمدن نخستین بمب آرام و قرار ندارید؟

از دید شما، کدامیک۳ خواهد توانست گره نهفته در پرسش را بگشاید و پاسخی درست به آن بدهد؟

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۶


پی نوشت:

۱ ـ «تیراناسوروس رکس» یا «تی ـ رکس»  (Tyrannosaurus Rex)بسان دیگر تیراناسورها گوشتخوار بوده و ۶۵ تا ۷۰ میلیون سال پیش (دوره ی کِرِتاسه از دوران سوم زمین شناسی) در آمریکای شمالی می زیسته است. از ویژگی های این دایناسور، جمجمه ی سترگ، دُمِ دراز و نیروی آرواره ای سهمگین بوده و با آنکه روی دو پا می جنبیده از شتاب خوبی در شکار برخوردار بوده و یکی از بزرگترین درندگان روی زمین در دوره ی خویش بشمار می آمده است. اندام های جلویی وی و از آن میان، دست های نیرومند این شکارچی درنده که هر یک به دو انگشت چنگال دار نیرومند ساز و برگ یافته بود در سنجش با باسن و پاهای سترگ چابکش، بسیار کوچک تر بود. با این همه، گردنِ «تی رکس» بزرگ ترین نارسایی بدن وی بشمار می رفت.

برگرفته از یادداشت «تیراناسورهایی با چنگال هایی کارآمد و دندان هایی تیز، آماده برای دریدن جهان»، ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵
http://www.behzadbozorgmehr.com/2017/01/blog-post_23.html

۲ ـ برگرفته از گزارش «تیلرسون تأثیر منفی تصمیم آمریکا در مورد برجام را بر روند مواجهه با کره شمالی رد کرد»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی مسوولیتِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی متن از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)

۳ ـ دانسته ننوشتم «کدامیک زودتر ...»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!