«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ بهمن ۱۱, چهارشنبه

ماله کشی از این نیکوتر؟! ـ بازانتشار

مردک نیرنگباز در در دیدار با آخوند پفیوز امنیتی و کلان دزدان دولت «زهدان اجاره ای» از آن میان، گفته است:
«موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است؛ اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند؛ اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود ... این موضوع نباید شامل مرور زمان شود؛ بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود ... بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.»*

خودش نیک می داند که دله دزدان ریز و درشت درون و پیرامون «نظام» که همگی «خُمس و زکات» شان را به هنگام می پردازند، تاکنون از این «الدورم، دولدورم» ها بسیار شنیده و گوش شان از «برخوردهای قاطعانه» پر است؛ از کدام استثنا سخن می گوید؟! توده های مردم ایران تاکنون هرچه دیده اند، «قاعده» بوده و «استثناء»ها کمابیش همگی سر از زندان درآورده یا زیر داغ و درفش جان باخته یا به تیر غیب الهی گرفتار شده اند. اینکه دم و دستگاه سترگ مالیِ در چنگ خود وی از هرگونه بررسی و بازرسی و حسابرسی برکنار بوده و گویا حتا مالیات نیز پرداخت نمی کنند، اینگونه توپیدن های میان تهی و بیمایه را بازهم پوچ تر و بیمایه تر می کند؛ ولی از این که بگذریم، شیوه ی برخورد نیرنگبازانه ی وی، در کاهش فشار پدید آمده، کم تر وانمودن جُستار از آنچه هست و ماله کشی بر روی گند و گه بالا آمده است؛ ماله کشی از این نیکوتر نمی شود.

ب. الف. بزرگمهر    دوم تیر ماه ۱۳۹۵


* گفته های «سلطانعلی گدای +۹۵ میلیارد دلاری» در دیدار با آخوند پفیوز امنیتی و کلان دزدان دولت «زهدان اجاره ای»، برگرفته از «خبرگزاری فارس»، دوم تیر ماه ۱۳۹۵

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!