«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ شهریور ۲۳, پنجشنبه

شرکت گوزو هم به بازار ایران راه یافت! ـ بازانتشار

جای کم ترین شگفتی نیست؛ هنگامی که «قوچعلی نظام»، یکی از بهترین ژن* های بازمانده از «امام سیزدهم» می تواند ساز و دهلش را به کناری نهاده، چندین و چند شرکت «یادگار امام» راه بیندازد، چرا «شرکت گوزو» نتواند؟! نیک که بنگری، هر گنده گوز و گوزمشنگی می تواند برای خود کاری نان و آبدار در چنین ولایتی نگونبخت چاق کند؛ تنها به این شرط که حق و حساب ولایتمداران را به هنگام بپردازد و پابوس سلطانعلی گدای خدابنده باشد.

ب. الف. بزرگمهر ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

* به عربی: جنّ و در اینجا: تخمِ جنّ!


http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/09/blog-post_94.html
 


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!