«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ اسفند ۱۶, دوشنبه

من که به تو گفته بودم ... ـ بازانتشارhttp://www.behzadbozorgmehr.com/2013/06/blog-post_6088.html

پی افزوده:
«به هشت کاندیدا نصیحت می‌کنم انتقاد کنند لکن انتقاد به معتای سیاه نمایی و انکار خدمات صورت گرفته در این دولت و دولت‌های گذشته نباشد.» بیانات در مراسم درگذشت روح الله خمینی، ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۲
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!