«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ اسفند ۶, جمعه

آزار بهاییان، بهانه ای بیش نیست! ـ بازانتشار

به پشتوانه ی حق شناخته شده ی جهانی درباره ی آزادی اندیشه، گفتار و کردار در گزینش هرگونه کیش باوری یا ناباوری به هرگونه کیش و آیینی از بهاییان ستمدیده پشتیبانی نموده و در دام سیاست خودی و ناخودی کردن مردم از سوی رژیم و کشورهای امپریالیستی پشتیبان آن نیفتیم!

پدر عارف حکمت شعار، دانش آموز بهایی محروم از آموزش در گفتگو با گاهنامه ای مزدور:
«گفتند فردا می آیی دفتر سپاه. گفتم احضاریه رسمی بدهید می آیم و از هیج کسی ترسی ندارم و خلافی نکرده ام. گفت فهمیده ای از کجا زنگ می زنیم؟ پرونده بچه را هم برمیداری می آیی فردا دفتر سپاه. بعد فهمیدم به مدرسه هم زنگ زده اند. دیروز که عارف را آوردند به من تحویل بدهند یک آقایی آنجا بود به من گفت چرا نیامدی؟ فهمیدم ایشان بوده که تلفن کرده بود. گفتم می خواهید من بدون قانون و بدون انجام مسیر قانونی با یک تلفن شما بیایم؟ احضاریه بدهید بیایم. گفت ما از این به بعد با تو خیلی کار داریم. گفتم من در خدمت شما هستم در چارچوب قانون دارم کارم را انجام می دهم. این من نیستم که باید نگران باشم کسی باید نگران باشد که ۱۵ روز است بچه من و خانواده مرا در استرس نگه داشته. بعد از آن ما را بیرون کردند.» از «گوگل پلاس». 

دانسته نام آن گاهنامه را که با پول و یاری دولت پلید و شغال سرشت هلند راه اندازی شده به «گاهنامه ای مزدور» دگر کردم؛ گاهنامه ای که چون دیگر گاهنامه های پارسی زبان راه اندازی شده از سوی امپریالیست ها می کوشند خود را دلسوز مردم بخت برگشته و از آن میان، بهاییان ایران نشان داده و چالش های کوچک و بزرگ آن ها با رژیم اسلام پیشه را با خواست های خداوندان امپریالیست خود سازگار نمایند؛ خداوندانی که گام بگام آن رژیم تبهکار را به مزدوری خود واداشته و آن را رودرروی توده های سترگ مردم ایران از بهایی گرفته تا مسلمانان پاک سرشت و ناآلوده و دین ناباوران نهاده است. نخواهند توانست با خودی و ناخودی کردن، مردم را دگربار به جان یکدیگر بیفکنند و افکار عمومی را از سرسپردگی آشکار و خیانت های بزرگ شان دگردیسه نمایند. سرکوب دامن گستر توده های مردم ایران، سیاست اهریمنی خودی و ناخودی کردن آدم ها بر بنیاد باورهای دینی یا ناباوری به دین را به ضد خود دگردیسه نموده و از مدتی پیش به این سو، بسیاری از اسلام باوران زاویه دار با رژیم را نیز دربرگرفته است.

ب. الف. بزرگمهر ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۴

http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/10/blog-post_46.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!