«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

تاریخ که برباد رود رنج و سرورش! ـ سروده ای از زنده یاد احسان تبری

به مناسبت سالگرد مرگ سرو بلندقامت توده های کار و زحمت: 
خسرو روزبه قهرمان ملی ایران

در عاشقى گريز نباشد ز ساز و سوز
استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم


حافظ شیرین سخن شیراز
https://youtu.be/XyfChQKab_M


http://www.behzadbozorgmehr.com/2010/05/blog-post_7259.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!