«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ فروردین ۲۹, یکشنبه

آخوند دلقک هنوز نمی داند ایران، کشور است؛ نه زبان! ـ بازانتشار

آخوند دلقک کاشی می گوید:
«... ما الان یک آیت الله و حجت الاسلام نداریم به زبان چینی حرف بزنه! رفته بودم چین، سیصد نفر را تربیت کرده بودند که ایرانی حرف بزنند!» آخوند لوده هنوز نمی داند ایران، کشور است و زبانی به نام «زبان ایرانی»* نداریم. هوس آخوندهایی به سرش زده تا به زبان چینی سخن بگویند. پول مفتی است که توی دست و بال شان ریخته و نمی دانند آن را چگونه هزینه کنند**؛ آخوند کودن نمی داند که چینی ها به شرطی چنین کاری را خواهند پذیرفت که برایشان نان و آب داشته باشد؛ در آن صورت، حتا آماده اند طلبه ی چینی هم به کشور فلک زده ی ما بفرستند و حتا سوگند یاد خواهند نمود که آن ها دوره های آخوندی را با شتابی ده برابر نمونه هایی چون این دلقک پیموده، آیت الله هایی بیرون بدهند که دست آیت الله عظما (عظمی)های رژیم را نیز در آسمان ریسمان بافتن از پشت ببندند. می دانید که چه مردمان پرکاری هستند؟! باید انگاشت، عقل شان قد می دهد که زیر بار این یکی نروند؛ چون در آن صورت دکان خود را آجر می کنند! 

ب. الف. بزرگمهر    ١٤ امرداد ماه ١٣٩١

 http://www.behzadbozorgmehr.com/2012/08/blog-post_6608.html 

* زبان های ایرانی از ریشه به دو زیرگروه بزرگ «زبان های ایرانی خاوری» (بخش عمده ای از آن دربرگیرنده ی پارسی دری) و «زبان های ایرانی باختری» (دربرگیرنده ی لُری، کردی، تاتی و ...) بخش می شوند. 

** درآمد نفتی ایران در چند سال گذشته، بیش از چهار پنج برابر مجموع درآمدهای نفتی کشور پیش از این دوره بوده است.

https://youtu.be/IwJSfNs5ofQ
 

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!