«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ اسفند ۲۷, یکشنبه

پنداشتی که خواهی توانست با دامن زدن به ملی گرایی، سرزمین دیگران را لگدمال کنی؟!

پنداشتی که خواهی توانست مردم ترکیه، ترک و کرد و دیگر ملیت ها را بجان یکدیگر بیندازی و با دامن زدن به ملی گرایی از وامانده ترین گونه ی آن: «عثمانیگری» که از کوچک ترین چشم انداز تاریخی برخوردار نیست، سرزمین دیگران را لگدمال کنی؟! خون بریزی و آدم بکشی و زمین و زمان بخری؟! زهی پندار بیهوده و تبهکارانه! رژیم مافیایی لرزانت که برای پاسداری از آن ناچار شده ای، هزاران هزار مردم پیشرو از ترک و کرد را بزندان بیفکنی، دیر زمانی بدرازا نخواهد کشید و سرانجام، سرنگون خواهد شد! و تو سگ پلید نیز بسزای تبهکاریت خواهی رسید! دیر یا زود دارد؛ ولی سوخت و سوز ندارد.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ اسپند ماه ۱۳۹۶

گر هویج پنج روز و شش باشد / وین چماق گران سرانجام خوش باشد! ـ بازانتشار

«... حاضر است استیضاح و برکنار شود؛ اما جزئیات مذاکرات را فاش نکند»؟!

 
به گزارش زیر اندکی باریک شوید! از دید من به اندازه ای بسنده، گویای واقعیتی است که بخش بزرگی از آن نه تنها از دید مردم ایران که حتا رهبری نادان و نابکار جمهوری اسلامی نیز پنهان نگاه داشته می شود. آدم خائن و بدپیشینه ای به نام سیّد محمد جواد ظریف که من خوش دارم، از وی با فرنام: «سیّد از خرجسته» یاد کنم، کسی که بنا بر نمودها و نشانه های نیرومند و نیز برخی گواهی هایی که تنها اندکی از آن ها به رسانه ها درز نموده، جاسوس بی برو برگرد کشورهای امپریالیستی و به گمان بسیار امپریالیست های «یانکی» است و جایش بر چوبه ی تیرباران یا طنابِ دار و نه وزارت امور خارجه ی ایران است، درست می گوید که دیگر دلیلی برای تحریم های بیش تر آمریکایی ها برجای نمانده است!

هنگامی که توافق هایی آنچنان ننگین و تاریخی به نمایندگی از سوی مردم ایران نموده باشی و قراردادهایی نیز سیاه بر سپید به امضا رسانده باشی که یکی دیگر از دستاوردهای علمی ـ فنی کشورمان را به باد فنا دهد، براستی دیگر چه جایی برای «تحریم های بیش تر» برجای می ماند؟! ولی، می بینید که «تحریم» همچنان بسان تُخماقی بزرگ بر سرتان فرود می آید؛ مستی بوی شیرین «هویج» را از سرتان می پراند و چشم انداز «ماه عسل» حتا در کنار «مار غاشیه در دوزخ» را تیره و تار می کند! و همه ی این ها تا آن هنگام که چماق بزرگ فرود آید و سرِ پلیدتان را از هم بشکافد. می دانید، چرا؟! دستِکم به سه دلیل:
الف. آن ها برخلاف شما که سرتان را چون کبک در برف فرو نموده اید، نیک می دانند که توده های مردم ایران، رویهمرفته، چشم دیدن شما را ندارند و بخش عمده ای از آن ها چنین رژیمی را مایه ی ننگ ایران و ایرانی می شمارند. در کشورهای خود نیز با توده های مردمی روبرو هستند که سازش با رژیم تبهکار جمهوری اسلامی را چون سازش با رژیم های فاشیستی دوره ی «جنگ جهانی دوم» بشمار آورده، آن را برنمی تابند؛
ب. گرچه امپریالیست ها به دین وامانده ای چون اسلام و آیین های گوناگون آن که با لگدمال نمودن نیمی از جامعه (زنان)، همه ی آن را سرکوب کرده و به فرمانبرداری وامی دارد، چشم دوخته و در پی گسترش آن در اروپا و جاهای دیگر ـ نه تنها به دلیل یادشده که نیز به دلیل های دیگری که به آن ها در اینجا نمی پردازم ـ هستند، ولی شیوه ی نگرش آخوندهای تاریک اندیش و واپسگرا و بگونه ای دربرگیرنده تر، دیدگاه های خرده بورژوازی (چه کهنه یا نو آن!) با باورهای مذهبی را به دلیل نداشتن افق طبقاتی و اجتماعیِ درخور برای چنان آماجی، دستِکم برای کشورهایی که از سطح فرهنگی پیشرفته تری برخوردارند، شایسته نمی یابند! در این زمینه، حتا گروه های تندرویی چون «طالبان» و نمونه های همانند آن در سرزمین پلستین و لیبی و جاهای دیگر، تاریخ سوخت مشخص و دایره ی بسته ای در چارچوب برخی کشورهای مسلمان نشین (آن هم نه برای همیشه!) داشته و همانگونه که دیده می شود، هر روز بیش از پیش به «موی دماغ» شان دگردیسه می شوند. برای پیشبرد چنان آماجی، لیبرال های اسلام پیشه و اسلام پناه که در میان شان گاه دستار به سرهایی چون «عالیجناب بوقلمون» یا «آخوند ریش حنایی» نیز یافت می شوند از شایستگی بیش تری برخوردارند؛ و در اینجا، شایستگی نه به آرش همکاری برابرحقوق یا حتا پذیرش نقش پیشکاری آن ها که برای نوکری بی چون و چراست؛ نمونه هایی چون حامد کرزای خودفروخته در افغانستان!
پ. گرچه، آن ها چون هر مدیر خوبی، تنها از یک «سناریو» برای پیشبرد کارشان بهره نمی برند و همزمان، شماری از «سناریو»های عمده و غیرعمده و حتا غلط انداز را برای آفرینش سردرگمی بیش تر ملت ها و خلق های جهان، بکار می گیرند، در مورد کشورمان، «سناریو»ی اصلی بر تکه تکه نمودن سرزمین کم و بیش بزرگ ایران و گسستن پیوندهای تاریخی و فرهنگی خلق های درون آن استوار است؛ بویژه آنکه در این زمینه، رژیم جمهوری اسلامی، افزون بر تبهکاری های بیشمار خود با نابخردی بسیار زمینه های پربازدهی برای پیشبرد آماج های امپریالیستی فراهم نموده است.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۲

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/11/blog-post_279.html 

*** 

ظریف گفت، حاضر است استیضاح و برکنار شود؛ اما جزئیات مذاکرات را فاش نکند! 

یک عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» درباره نشست دیشب این کمیسیون با تیم گفتگو کننده هسته ای کشورمان گفت:
«آقای ظریف و دیگر اعضای جلسه تاکید کردند اگر آمریکا تحریم های جدیدی علیه کشورمان وضع کند، دیگر دلیلی برای ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت و مذاکرات تعلیق خواهد شد.»

احمد شوهانی عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» در گفتگو با «فرارو» گفت:
«در جلسات قبلی کمیسیون نگرانی هایی از سوی برخی اعضاء نسبت به روند مذاکرات هسته ای و اینکه نمایندگان در جریان جزئیات این مذاکرات نیستند، ابراز شده بود. منتهی آقای ظریف و تیم مذاکره کننده اعلام کرده بودند که با طرف مقابل توافق کردند که جزئیات مذاکرات محرمانه بماند.»

وی افزود:
«حتی قرار شد که یکی از اعضای کمیسیون در مذاکرات شرکت داشته باشد که ابتدا آقای ظریف پذیرفته بودند، اما سپس دولت این درخواست را رد کرد. لذا برای رفع این سوء تفاهمات جلسه دیشب میان اعضای کمیسیون و تیم مذاکره کننده ترتیب داده شد. در ابتدای این جلسه، آقای ظریف حضور نداشتند و آقای عراقچی گزارش کاملی از مذاکرات استانبول تا مذاکرات اخیر در ژنو ارائه دادند و درباره کلیات مذاکرات صحبت کردند.»

این نماینده مجلس در پی افزود:
«سپس، آقای ظریف وارد جلسه شدند و به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ دادند. ایشان بر دغدغه های نمایندگان تاکید کردند و عنوان نمودند، حقوق ملت قابل مذاکره نیست و خطوط قرمز حتما رعایت می شود و منافع ملی مدنظر است و نگرانی ها بی مورد است.»

وی گفت:
«منتهی در این جلسه به هیچ وجه درباره جزئیات مذاکرات ژنو صحبتی نشد که موجب نگرانی اعضای کمیسیون امنیت ملی هم شد؛ اما آقای ظریف اعلام کردند، حاضرند استیضاح و برکنار بشوند؛ اما جزئیات مذاکرات را فاش نکنند.»

وی افزود:
«همچنین آقای ظریف عنوان کردند در شورای عالی امنیت ملی توافق شده که جزئیات مذاکرات را نگویند.»

شوهانی در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان مجلس از گواهمندی (استدلال) آقای ظریف خشنود بودند، گفت:
«خیر؛ به نظر من، اکثر نمایندگان قانع نشدند؛ چون عنوان می کردند، اسرائیلی ها، کانادا و کنگره آمریکا از جزئیات مذاکرات خبر دارند؛ اما ما نمایندگان مردم از جزئیات خبر نداریم. بنده هم قانع نشدم.»

شوهانی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است علت این تصمیم آقای ظریف این باشد که بار پیش یکی از اعضای کمیسیون جزئیات نشست پوشیده (محرمانه) با ایشان را آشکار نموده بود، گفت:
«بله؛ آن کاری اشتباه بود که صورت گرفت. بنده دیروز هم در جلسه عنوان کردم در این اعتمادسوزی میان کمیسیون و تیم مذاکره کننده، ما هم مقصر هستیم. وقتی عنوان می شود مطالب محرمانه است، دیگر نباید به بیرون درز کند.»

شوهانی در پاسخ به این پرسش که در نشست دیشب درباره ی برخورد ایران با احتمال تصویب تحریم های تازه از سوی آمریکا چه سخنی به میان آمد، گفت:
«در این باره آقای ظریف و دیگر اعضای جلسه تاکید کردند اگر آمریکا تحریم های جدیدی علیه کشورمان وضع کند دیگر دلیلی برای ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت و مذاکرات تعلیق خواهد شد.»

شوهانی درباره جو نشست و امیدواری نسبت به گفتگوهای پیش رو گفت:
«به نظر من فضای مذاکرت اکنون کمی پیچیده شده است. فرانسه، اسرائیل و جدیدا کانادا وضعیت را پیچیده کردند.»

وی افزود:
«در این جلسه آقای دکتر ظریف عنوان کردند شاید علت ناراحتی فرانسه این بود که ایران با آمریکا به صورت دو جانبه مذاکره کرد و فرانسوی ها ناراحت بودند که به حاشیه رانده شدند.»

وی در پی گفت:
«آقای ظریف گفتند با جان کری تا ۹۰ درصد، درباره ی محور بیانیه توافق کرده بودند و تنها ۱۰ درصد باقی مانده بود که آن هم در حال توافق بود؛ اما فرانسوی ها کار را خراب کردند و موضوعات جدیدی به بیانیه اضافه کردند که مورد قبول ایران نبود. لذا توافقی صورت نگرفت و مذاکرات به دوره بعد که قرار است از چهارشنبه آغاز شود موکول شد.»

این عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» افزود:
«آقای ظریف، نسبت به مذاکرات پیش رو امیدوار بودند. البته ایشان عنوان کردند در مذاکرات گذشته، توافق میان ایران و آمریکا و به صورت دو جانبه بود و آمریکا تضمین داده بود که سایر کشورها را راضی می کند که نتوانست و حداقل فرانسه راضی نشد.»

وی گفت:
«لذا متنی که روی آن توافق شده بود، کنار گذاشته شد و غربی ها متن جدیدی که مورد توافق همه آنها بود به ایران ارائه کردند و قرار شد ایران روی این متن کار کند و در مذاکرات پیش رو درباره ی این متن جدید مذاکره کنند.»

شوهانی در پاسخ به این پرسش که آیا در نشست دیشب این جُستار به میان آمد که ممکن است اقدام فرانسه با آگاهی آمریکا صورت گرفته باشد، گفت:
«در این جلسه دو بحث مطرح شد. یکی اینکه فرانسه احساس کرد در حال کنار گذاشته شدن از فرایند مذاکرات است و نقش اصلی را ندارد و دوم این که ممکن است این اقدام فرانسه یک بازی است که از سوی آمریکا انجام گرفت تا بتواند ۱۰ درصد مابقی توافق که مورد اختلاف بود را از ایران امتیاز بگیرد.»

برگرفته از «انتخاب»     ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۲

این گزارش از سوی اینجانب، پارسی نویسی و ویرایش شده است.    ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت:

امروز به تارنگاشت سرسپرده و بی آبروی «پیک نت» یا همانا «رفسنجانی نت» سری زدم تا ببینم چه نوشته است. پیشاپیش می دانستم، میرزابنویسِ مزدور برای ماله کشی گند و گه «گفتگوهای هسته ای» که افسار آن را این بار به دست خودفروخته ی کم و بیش شناخته شده ای به نام سیدمحمدجواد ظریف (سیّد از خر جسته) سپرده اند، پا به میدان خواهد نهاد تا مانند همیشه چیزهایی از دل چیزهای دیگر در آورد و جُستار را با منافع رفسنجانی و شرکایش (دربرگیرنده ی بخش عمده ای از کابینه ی آخوند ریش حنایی) سازگارتر نموده، سوراخ سنبه هایش را گل بمالد.

به گزارش زیر که به ریزه کاری های فریبکارانه ی روزنامه نگاری آن در اینجا نپرداخته ام، اندکی باریک شوید و آن را با نقل قول های سرراست در گزارش در تارنگاشت خبری «انتخاب» که از تارنگاشتی دیگر («فرارو») برگرفته شده و من نیز آن را پیوست یادداشتم در این باره نموده ام (گزارش بالا)، بسنجید تا اندازه ی سرسپردگی و مزدوری این گاهنامه ی بی آبرو را دریابید.

ب. الف. بزرگمهر  ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۲

***

دیدار تیم مذاکرات اتمی با کمیسیون امنیت ملی در مذاکرات دو هفته پیش ایران و امریکا به تفاهم رسیده بودند

یک روز پیش از حرکت تیم مذاکره کننده اتمی ایران به طرف ژنو، اعضای این تیم در کمیسیون امنیتی ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شدند و توضیحاتی در باره روند مذاکرات دادند. در میانه این جلسه، محمد جواد ظریف نیز به این دیدار پیوست و توضیحات دقیق تری درباره دلیل ناکامی دیدار گذشته ژنو برای رسیدن به توافق داد. توضیحات ظریف دارای نکات تازه ای بود. از جمله این که در مذاکراتی که امروز شروع می شود، مبنای بحث چیست و این که در دیدار قبلی میان ایران و امریکا تفاهم حاصل شده بود.

در ابتدای این دیدار هیات مذاکره کننده روی محرمانه بودن مذاکرات ژنو پافشاری کرد و این که نمی تواند از این قرار عدول کند. یک عضو کمیسیون نیز خود اعتراف کرد که دهن لقی دفعه گذشته اعضای کمیسیون و تیتر شدن یک جمله جواد ظریف در روزنامه کیهان که ظریف در کمیسیون گفته بود در بسته ماندن دهان هیات مذاکره کننده اتمی تاثیر داشته است. همین عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در باره دیدار شب گذشته گفت:
شاید فرانسوی ها از این ناراحت اند که ایران و امریکا مستقیما با هم مذاکره کرده اند. آقای ظریف هم گفت که   با جان کری تا ۹۰ درصد درباره محور بیانیه توافق کرده بودند و تنها ۱۰ درصد باقی مانده بود که آن هم در حال توافق بود؛ اما فرانسوی‌ها کار را خراب کردند و موضوعات جدیدی به بیانیه اضافه کردند که مورد قبول ایران نبود. لذا توافقی صورت نگرفت و مذاکرات به دوره بعد که قرار است از چهارشنبه (امروز) آغاز شود موکول شد.

آقای ظریف نسبت به مذاکرات پیش رو امیدوار بودند. البته ایشان عنوان کردند در مذاکرات گذشته توافق میان ایران و آمریکا و به صورت دو جانبه بود و آمریکا تضمین داده بود که سایر کشورها را راضی می‌کند که نتوانست و حداقل فرانسه راضی نشد.  لذا متنی که روی آن توافق شده بود کنار گذاشته شد و غربی‌ها متن جدیدی که مورد توافق همه آنها بود به ایران ارائه کردند و قرار شد ایران روی این متن کار کند و در مذاکرات پیش رو درباره این متن جدید مذاکره کنند.

در جلسه دیشب این موضوع مطرح شد که ممکن است اقدام فرانسه با آگاهی آمریکا صورت گرفته باشد یا نه؟ دو احتمال مطرح شد. یکی اینکه فرانسه احساس کرد در حال کنار گذاشته شدن از فرایند مذاکرات است و نقش اصلی را ندارد و دوم اینکه ممکن است این اقدام فرانسه یک بازی است که از سوی آمریکا انجام گرفت تا بتواند ۱۰ درصد مابقی توافق که مورد اختلاف بود را از ایران امتیاز بگیرد.

«پیک نت»  ۲۹  آبان ماه ۱۳۹۲
 

... آن ها چشم دیدن یک تار موی ما را هم ندارند ـ بازانتشار

از زبان یک حوری زمینی به روح آن ماهتافته:

آقا جان! الهی که قربان آن روح ملکوتی ات شوم که الان در بهشت آسوده نشسته ای و دیگر غم ما را نمی خوری. وضع ما را می بینی یا نمی بینی؟! هنوز هم گودنشین هستیم و در چادر و کپر و آلونک و کارتُن زندگی می کنیم. اگر آن موقع دست مان تا اندازه ای به دهان مان می رسید، حالا دیگر نمی رسد و زبانم لال، گاهی ناچار می شویم تن مان را برای لقمه ای نان بفروشیم. می دانم که نباید این ها را برای شما بگویم و روح ملکوتی تان را بیازارم؛ چشمت، روز سیاه نبیند! 
 
به نقش و نگار روی دستم و چهره ی پودر و سرخاب مالیده ام، نگاه نکنی و لعنتی از آنجا برایم نفرستی که خدا را خوش نمی آید. هرچه باشد، من یک زنم و باید این کار را بکنم؛ وگرنه از غصه دق می کنم! خودت که آنجا حوریان بهشتی را می بینی؛ بی روسری و توسری و چادر و چاقچور! شاید هم هوای آنجا آن اندازه خوب باشد که زبانم لال، کون برهنه جلوی شما و دیگر پرهیزکاران خوشبخت بهشتی، رژه می روند و دل می برند! نمی دانم؛ اینجور می گویند ...
 
می بینید؟ جامه ام را هم که یک دست بیش تر نیست، شسته و به سقف آلونکم آویزان کرده ام تا خشک شود و بپوشم و بیرون بزنم؛ رستم است و یک دست اسلحه! یادتان هست که فرموده بودید:
«انقلاب اسلام، این انقلاب مهم اسلامى، رهین کوششهاى این طبقه است؛ طبقه محروم، طبقه گودنشین، طبقه‏ اى که این نهضت را به ثمر رساند و توقعى هم نداشت. من شما طبقه گودنشینان را از آن کاخ‏ نشینان بالاتر مى‏ دانم ... یک موى شما بر همه آن کاخ‏ نشینها و آنهایى که در این انقلاب هیچ فعالیتى نداشتند، بلکه کارشکنى هم تا آن اندازه که مى‏ توانستند، مى‏ کردند و الان هم هر مقدار که بتوانند، مى‏ کنند ... یک موى شما بر همه ی آنها ترجیح دارد ...»* 
 
شما درست می گفتید که ما بی توقع هستیم؛ برادرکم این را در جبهه ی جنگ نشان داد؛ بی هیچ توقعی، میدان مین را گشود و پرکشید ... کم ترین خواست مان، یک زندگی آبرومندانه بود؛ یک زندگی آبرومندانه برای کسانی که شما موی آن ها را بر کاخ نشین ها ترجیح دادید ... حالا نمی دانم از آنجا می توانید اینجا را ببینید یا نه؟ ولی همان ها که روی دوش ما به جاه و مقام رسیدند، جیب های خود را انباشتند و جای کاخ نشین های پیشین را گرفتند. شما موی ما را بر همه ی آن ها ترجیح دادید؛ آن ها چشم دیدن یک تار موی ما را هم ندارند؛ موی دماغ شان هستیم ... فکر می کنند، اگر ما نباشیم بهتر با «شیطان بزرگ» که خود را به کالبد زنی به نام «سوسن خانم» درآورده و بهتر از من، خود را بزک می کند، می توانند کنار بیایند و حتا برخی شان خواب «ماه عسل» با او می بینند ... شما راست می گفتید:
«الان هم هر مقدار که بتوانند، مى‏ کنند ...» هنوز هم همین جور است؛ به کشورهای دیگر هم می فرستند تا آن ها هم بکنند؛ و البته همه ی این ها را به ناچار زیر چادر «شرع انور اسلام»، صیغه و مُتعه انجام می دهیم. می گویند، اینگونه آبرومندانه تر است، زیر چادر کسی نمی تواند ببیند؛ شرعی هم هست ... پول های خوبی هم از این راه و راه های دیگر درمی آورند ... با «شیطان بزرگ»، با همدستانش و هر کس که آماده ی داد و ستد با آن ها باشد! 
 
آقا جان! شما بهتر از ما گودنشین ها آن ها را می شناختید ... می دانید که بازرگان و سوداگر و دلال اند؛ از این دست می خرند؛ به آن دست می فروشند. پیش ترها خمس و زکات درآمدشان را به دامن شما می ریختند ... ولی آقا جان! نمی دانید و چشم تان روز بد نبیند! اگر در گذشته، روغن و پنیر و گوشت و اینگونه چیزها خرید و فروش می کردند، اکنون به جز نفت، همه ی هست و نیست مردم و حتا ناموس دخترکان و زنان ایرانی و از همه بیش تر ما گودنشین ها را به داد و ستد با دیگران گذاشته اند؛ به آن هم می گویند: «بازی برد ـ برد»! شاید راست می گویند و چیزی کمِ کم، دست آن ها را می گیرد که در کاخ های شان «استخر مُعلق» که نمی دانم چیست، کار بگذارند و توی آن کله معلق و پشتک وارو بزنند؛ ولی ما هرچه تاکنون دیده ایم، خرد و برد بوده است، آقا جان!
 
آقا جان! پدر خدا بیامرزم که در تنگدستی مرد، همیشه می گفت:
«کله پز که از جا برخاست، سگ بر جایش می نشیند.» درست نمی دانم کدام کله پز را می گفت؛ ولی هربار که به یادش می افتم، می بینم که حق با او بود. چشمت روز سیاه نبیند، آقا جان! 
 
ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ امرداد ماه ۱۳۹۳ 
 
http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/08/blog-post_98.html 
 
* از سخنرانی روح الله خمینی در دیدار با گودنشینان و مردم جنوب تهران، ۱۶ فروردین ماه ۱۳۶۰
 

پشت به دشمن؛ رو به میهن!

برخوردی با نمود روشن طبقاتی و شناخت دشمن خانگی و مزدوران خمس و زکات بگیرشان

در کنار آویزان نمودن روسری های گرانبار شده به زنان ایرانی بر چوب و درخت، برخورد زیر از سوی کشاورزان پیرامون اسپهان، شاید سزاوارترین واکنش توده های مردم ایران به رژیم سگ مذهبِ تن به مزدوری کشورهای امپریالیستی داده، باشد؛ برخوردی با نمود روشن طبقاتی و شناخت دشمن خانگی و مزدوران خمس و زکات بگیرشان:
پشت به دشمن؛ رو به میهن!

شعاری که درونمایه ی آن می تواند در سال نویی که آغاز می شود، پرچم پیکار ملی برای سرنگونی تبهکارترین رژیم تاریخ ایران باشد:
رو به میهن برایِ سرنگونی دشمن!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ اسپند ماه ۱۳۹۶


خوب! تا آن هنگام، تزار ولادیمیرِ پسین!


نمودی تلخ از زیر پا نهادن فراقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیامد خصوصی سازی ها

شایان درنگ همه ی اقتصادنادان های یکی از دیگری تبهکارتر که سال ها سنگ خصوصی سازی و  بازگشایی درهای اقتصادی بروی کلان سرمایه داران جهان را به سینه زدند و به نوبه ی خویش زمینه ساز چنین اوضاع ناگوار، تلخ و بیم برانگیزی شدند.  

در تصویر پیوست، بالا سمت چپ، چشم تان به دیدن خداوند خندان «گروه ملی فولاد اهواز»* و یکی از آقازاده هایش روشن می شود و در سمت راست آن، نمایی از کاخ وی در آتنِ یونان را می بینید؛ کاخی با الگوی خداوندان زمین و زمان در سده های میانی و تا اندازه ای ساده زیستانه که بگمانم در طراحی آن از هوش و ویژه کاری «آقا بیشعور همه چیزدان نظام» بهره برده شده است:
پسر جان! خدا پشت و پناهت و پول و سرمایه ات، انشاء الله حلال باد (یکی از نیایش های ویژه ی پس از گرفتن خمس و زکات نان و آبدار)! خوب! بحمدالله، اکنون که قصد ساختن خانه ای داری، چند چیز را باید بدیده بگیری:
ـ تا آنجا که ممکن است دور از چشم مستضعفین باشد و آن بندگان را ناخرسند و خدای نکرده برافروخته نکند؛
ـ توی آن هر قِر و فِری داری بریز؛ لاکن از بیرون ساده زیستانه بدیده آید؛ و
ـ از همه مهم تر، احوط بر آن است که مانند برج و باروهای خداوندان پیشین خودمان گِرد باشد تا خدای نکرده، اگر چنانچه [کُرّه خر! اگر و چنانچه را با هم نمی آورند!] شورشی برپا شد و دشمنان تیراندازی کردند، بیش تر تیرهای شان کمانه کرده و چند تایی، توی چشم و چال خودشان بنشیند. برای همین، الله کون آدم را گرد آفرید؛ وگرنه، چارگوش می ساخت و هر تیری که دشمن می انداخت، می توانست به گوشه ای از آن بگیرد و آدم را وادار به نرمش قهرمانانه کند.

برو جانم! بلا دور و چشم حسود کور!

تصویر زیرین بگمانم بی نیاز از هرگونه پرچانگی و به اندازه ای بسنده چشم آشنا باشد.

سرنگون باد رژیم دزدان سگ مذهب اسلام پیشه!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ اسپند ماه ۱۳۹۶

* چنین نامی، پیش از خصوصی شدن آنجا شاید تا اندازه ای شایسته بود؛ ولی هم اکنون، نامی بیمایه است و  کاربرد آن بس ریشخندآمیز؛ زیرا آن گروه ملی (؟!) جز خداوند حندان آن، تنها دربرگیرنده ی کلان دستاربندان نظام است و بس! اگر زنده یاد میرزاده عشقی زنده بود، همراه من به سرتاپای آن می ریسید.

۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه

حالا کی باهوش تره، من یا اون؟


اینک راه برای گرفتن موش های بیش تر و چاق و چِلّه تر فراهم شد ...


چه امیدی به انتخابات درست بسته اند؟ ـ بازانتشار

یک یادداشت درباره ی برگزینی نمایندگان دوما (مجلس مشورتی) در روسیه


بازانتشار یادداشتی کهنه که درستی خود را در کردار اجتماعی، چه در روسیه، چه در کشور خودمان و جاهای دیگر نشان داده و گزینشی از گونه ای خوانندگان خوش اندیشه از نوشته های تارنگشتم است که بسیار از آن ها سپاسگزارم. هنگامی که آن را خواندم می بایستی بسیار به ذهنم فشار می آوردم تا به یاد آورم که خودم آن را نوشته ام!

ب. الف. بزرگمهر هفتم فروردین ماه ۱۳۹۴

*** 

خبر زیر درباره ی برگزینی نمایندگان دوما (مجلس مشورتی) در روسیه از سوی خبرگزاری «ایرنا» انتشار یافته است.

تاکنون برای چندمین بار پس از فروپاشی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی، برگزینی های پر از رنگ و ریا با دستکاری در آرای مردم و کاربرد گونه های گوناگونی از روش های شناخته شده در "دمکراسی" های اروپای باختری برای مغزشویی آدم ها در روسیه برگزار شده است؛ برگزینی هایی هر بار بیش از گذشته با دستبرد به آرای مردم!

موضعگیری حزب کمونیست این کشور، تاکنون همواره کم و بیش کنش پذیر (انفعالی) و سست بوده و تنها پس از پایان کار، پرخاش هایی از این دست که «حكومت روسیه بار دیگر روند نامناسبی را برای رای گیری از مردم در پیش گرفت ...»، در پی داشته است.

در شرایطی که دولت های مافیایی روسیه با از دست دادن بیش از پیش پشتیبانی توده های مردم این کشور، هرچه بیش تر به دستورهای اربابان جهانی سرمایه گردن نهاده و روسیه و جهان را گامی دیگر به سوی پرتگاه جنگ های اتمی و نابودی جمعی میلیون ها آدم می رانند، آیا وظیفه ی حزب کمونیست روسیه پی جویی راه های دیگری، افزون بر مبارزات پارلمانی در چارچوب دمکراسی بورژوایی (یا در صورت لزوم بدون آن) نیست؟ آیا هیچگونه زیربنا و روبنای فرهنگی ـ اجتماعی از گذشته ی سوسیالیستی برجای نمانده تا به کمک آنها، میدان رزم را به پهنه های دیگری جابجا نموده و گسترش داد؟! آیا نباید از چنین زمینه ی نیرومندی که بی گفتگو در روسیه و دیگر کشورهای با پیشینه ی سوسیالیستی هستی همچنان نیرومندی دارد، سود برد و به برگزینی های پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشورها تنها به عنوان ابزاری کمکی و بیش تر برای بازگویی و آشکارسازی پلیدی ها و پلشتی های سرمایه نگریست؟

آیا بر زبان راندن سخنانی چون «امید ما برای برگزاری انتخابات سالم برآورده نشد» نشانه ی نبود یا کمبود یک سمتگیری سیاسی واقع بینانه و نارسایی های این حزب نیست؟ چه امیدی از حاکمیتی مافیایی به برگزاری انتخاباتی سالم دارند؟ از آن گذشته، حتا اگر چنین انتخاباتی با درستی برگزار می شد و شمار بیش تری از نمایندگان کمونیست به دومای مشورتی راه می یافتند، چه رویداد چشمگیری به سود توده های کار و زحمت در انتظار می بود؟ منظورم در اینجا، کاستن نقش شرکت کمونیست ها در گزینش های پارلمانی نیست که روشن نمودن پهنه های درخورتر رزمایش سیاسی است که نیروی چپ از امکانات بیش تری برای کار به سود توده ها و بازسازی جامعه ی سوسیالیستی برخوردار است. برای سرمایه داری، یکی از بهترین پهنه های کارزار و جایی که با صورتک دمکراسی می تواند توده های هرچه بیش تری از مردم را بفریبد، دمکراسی پارلمانی است. بازی در چنین پهنه ای برای یک حزب کمونیست در کشوری که هفتاد سال سوسیالیسم را پشت سر دارد، چیزی بیش از بازیچه قرار گرفتن از سوی سرمایه سالاران این کشور و امپریالیست ها نیست و نخواهد بود. نباید فراموش نمود که روسیه و حاکمیت آن، خواه ناخواه، بخشی از وظیفه ی سترگ اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی را همچنان بر دوش می کشد؛ وظیفه ای که بسی فراتر از مرزهای این کشور و هنوز تا اندازه بسیاری نگهدارنده همزیستی بدون جنگ میان ملت ها و بازدارنده ی یورش های امپریالیستی برای کشتار گروهی آدم هاست. از همین روست که امپریالیست ها بخش عمده ای از نیروی خود را همچنان برای تنگ تر درمیان گرفتن این کشور بکار برده و هر آینه، چنانچه بتوانند ضربه ی خردکننده اتمی و بی پاسخ به این کشور وارد آورند، کم ترین دودلی به خود راه نخواهند داد.

با آنچه گفته شد، روشن است که نقش حزب کمونیست روسیه نیز خواه ناخواه، فراتر از مرزهای این کشور بوده، هوشیاری و آمادگی هرچه بیش تر آن را در رویارویی با شرایطی چنین خواستار است. هر بار غافلگیری و نداشتن توان و آمادگی های ضروری برای رویارویی و بسیج نیروها از دست دادن سنگرهایی را در پی دارد که روشن نیست دوباره بدست آیند.

ب. الف. بزرگمهر   ١۵ آذر ماه ١٣٩٠  


http://www.behzadbozorgmehr.com/2011/12/blog-post_3617.html
 
***
 
مسكو - 'گنادی زوگانف' رهبر حزب كمونیست روسیه اعلام كرد: ششمین انتخابات دومای روسیه سالم نبود و در آن تخلفات فراوان صورت گرفت. 

به گزارش ایرنا، زوگانف روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد شدید از كیفیت برگزاری انتخابات دوما گفت:
حكومت روسیه بار دیگر روند نامناسبی را برای رای گیری از مردم در پیش گرفت كه در آن از فناوری های اطلاعاتی ناسالم استفاده شد. 

رهبر حزب كمونیست روسیه خاطرنشان كرد:
اینگونه اقدامات حتی در مسكو هم به عمل آمد و در یكی از حوزه های رای گیری پایتخت، ناظران حزب كمونیست را از محل برگزاری انتخابات اخراج كرده و چند نفر دیگر را مورد اهانت قرار دادند.
 

وی افزود:
در استان 'تولا' هم وضعیت مشابهی بروز كرد و ناظران حزب كمونیست را تقریبا از همه حوزه های رای گیری اخراج كردند.
 

زوگانف ادامه داد:
امید ما برای برگزاری انتخابات سالم برآورده نشد.
 

وی همچنین با اشاره به ریزش آرای حزب حاكم روسیه واحد كه از ۶۸ درصد در دوره پنجم دوما به حدود ۵۰ درصد در انتخابات كنونی رسیده است، گفت: سیاستی كه حزب روسیه واحد به رهبری دولت خود اجرا كرد ، ورشكست شده است. 

رهبر حزب كمونیست روسیه سپس به انتقاد از سیاست های حكومت روسیه به ویژه در زمینه اقتصادی اشاره و خاطرنشان كرد: مسكو همچنان به درآمدهای نفتی وابسته می باشد. 

ششمین دوره انتخابات دوما روسیه برای انتخاب ۴۵۰ نماینده مجلس قانونگذاری برای پنج سال آینده روز یكشنبه برگزار شد. 

بیش از ۶۵۰ ناظر مجمع پارلمانی شورای اروپا، سازمان امنیت و همكاری اروپا، مجمع پارلمانی جامعه همسود و چندین سازمان بین المللی دیگر نیز بر جریان برگزاری انتخابات نظارت داشتند.  

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30698211&SRCH=1

۱۳۹۶ اسفند ۲۴, پنجشنبه

مبادا خدای نکرده فکر استیضاح و اینا بسرتان بزند!


کنار چنین گاومیشی جای گرفتن، کمی دشوار است ...


سرگشتگی سیاسی و کوته بینی بیم برانگیز امپریالیست های «یانکی»، جهان را به آستانه ی جنگی ویرانگر کشانده است!

امپریالیست های «یانکی» همراه با دیگر کشورهای امپریالیستی و مزدوران عرب و ترک خود در سوریه شکست سختی خورده اند؛ شکستی سنگین، نه تنها از سویه ی نظامی که نیز سیاسی، روانی و اخلاقی! ادعاهای هوده ی آدمی (حقوق بشر) شان در این کشور باستانی، حتا بیش از افغانستان و لیبی به بوته ی آزمایش نهاده شد و پوچ بودن آن را همه ی مردم جهان بچشم خود دیدند. شکست سیاسی، بیش از پیش در افزایش دودلی میان امپریالیست های اروپای باختری در همراهی با «یانکی» ها و نیز چوبِ دو سر گُهِ رژیم مافیایی ترکیه نمود یافت و شکست روانی کم پیشینه ای، دستِکم از فروپاشی نخستین کشور زحمتکشان جهان و اردوگاه کشورهای سوسیالیستی تاکنون را دامن زد. درست همین سویه ی شکست سنگین روانی است که امپریالیست های «یانکی» را سرگشته و هار نموده است:
چگونه می شود با این همه جنگ ابزارهای پیشرفته و با همه ی توانایی های مالی نسنجیدنی با سایر کشورهای جهان و نیز همدستی و همیاری گروه بزرگی از همدستان و مزدوران مان از اروپا و آسیای باختری و آفریقا گرفته تا سایر منطقه های جهان، چنین شکست خوارکننده ای بر ما گرانبار شود؟!

کوته بینی در جهان بینی و سیاست امپریالیست ها درست همینجا در پرسشی که شگفت بدیده می آید، روشن می شود. آن ها خو نگرفته اند که نیروی سترگ توده های مردم در این یا آن کشور و بگونه ای کلی تر: توده های مردم جهان را بشمار آورده و در تجزیه و تحلیل های خویش بگنجانند:
چشم اسفندیار آن جهان بینی با همه ی تحلیلگران و برنامه ریزان گاه برجسته شان که اندک شماری از آن ها در دوره ی کنونی، سرآمدترین تحلیلگران با گرایش چپ را در جیب کوچک خود جای می دهند!

به هر رو، آن سرگشتگی و هار شدن به آنجا انجامیده که بجای پذیرش شکست ـ دستِکم برای خویشتن خویش! ـ و تن دادن به واپس نشینی راهبردی (چون نمونه هایی از پیشبرد چنان سیاستی پس از پیروزی سترگ «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» بر اهریمن «نازیسم» و «فاشیسم»)، سیاستی بس نابخردانه بر بنیاد ارزیابی های کوته بینانه ی نظامی و برتری نسبی در سامانه های رهبری جنگ و جنگ ابزارها در پیش گرفته شده و می شود؛ سیاستی که در برخی زمینه ها تا آنجا که می بینم با بلندپروازی های جنگجویانه ی بزرگ ترین تبهکار دوران ما: آدولف هیتلر پهلو می زند و بیم برخورد نظامی روسیه با کشورهای امپریالیستی بسرکردگی «یانکی» ها و بازوی جنگ افزور آن: «ناتو» را افزایشی بیمانند بخشیده و تا آستانه ی آن پیش برده است؛ برخوردی نظامی که چنانچه بیاغازد، ایستاندن آن آسان نخواهد بود و با نادیده گرفتن اینکه کدام سو پیروز شود ـ و این بار، سخن بر سرِ جنگی میانِ نیروهایِ ناهمتا و آشتی ناپذیر از دیدگاهِ طبقاتی با یکدیگر نیست! ـ به کشتار و ویرانی بس بزرگ تری، چندین برابر «جنگ جهانی دوم»، خواهد انجامید و در بدبینانه ترین برخورد، نابودی کره زمین با همه ی جانداران و جَک و جانورهایش را در پی خواهد داشت.

گفته های زیر از زنکی مغزگنجشکی که به پندار من از سیاست، چیزی بیش از مالیدن خایه ی این یا آن خداوند سرمایه و خودشیرینی برای بالا رفتن از نردبان سیاست هایی تبهکارانه نیاموخته و رونوشتی از «کاپیتان همایون خان» نابخرد است، سرگشتگی سیاسی و کوته بینی بیم برانگیز یاد شده در بالا را بروشنی به نمایش می نهد:
«نماینده ی «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی»ها!] روز دوشنبه ۲۱ اسپند ماه در ”سازمان نامور به ملت ها“ هشدار داد [که] اگر ”شورای امنیت“ در مورد سوریه کاری نکند، همانگونه که پارسال در واکنش به یورش رژیم سوریه با جنگ ابزارهای شیمیایی، یک پایگاه هوایی آن کشور را با موشک مورد یورش قرار داد، واشینگتن ”آماده است، اگر بایسته باشد، دست بکار شود. نیکی هیلی رو به هموندان ”شورای امنیت“ گفت:
”این کاری نیست که ما آن را برتر بشماریم؛ ولی کاریست که در گذشته انجام داده و آماده‌ایم دوباره آن را انجام دهیم.
...
بانو هیلی گفت، قطعنامه ی دو هفته پیش برای برقراری آتش‌بس در سوریه ”به شکست انجامید“ و نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه یورش های خود را افزایش داده ‌اند. او افزود:
”ما پیش‌نویسی برای برقراری آتش‌بس آماده کرده‌ایم که امکان دور زدن و زیر پا نهادن آن نیست.

آمریکا [بخوان: «یانکی»ها!] از آنتونیو گوترش، دبیرکل ”سازمان نامور به ملت ها“ خواسته که ”با شتاب، برنامه هایی برای دیده بانی انجام آتش‌بس و برونرفت غیرنظامیان فراهم کند.»*

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ اسپند ماه ۱۳۹۶

* برگرفته از گزارشِ «آمریکا: اگر شورای امنیت در مورد سوریه اقدام نکند، ما اقدام می‌کنیم»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۱ اسپند ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] نیز همه جا از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)

۱۳۹۶ اسفند ۲۳, چهارشنبه

در این ولایت، تنها نیروی کار و جان کارگران است که به مفت نمی ارزد


اگر شما بودید، نمی کردید؟!

من که به شما گفته بودم، کونِ من پاکِ پاک است؛ حالا دو سه باری که پیش از نامزد شدنم برای ریاست جمهوری شما۱ آنجا بودیم و داد و ستد می کردیم، گاهی شب ها ماتوشکایی ترگل و ورگل برای مان می آوردند که تنها نباشیم. مگر این بد است؟! کار غیرِ قانونی هم که نیست. تنها همین است که می توانید به آن بند کنید و هیاهوی تازه راه بیندازید؛ ولی برخی از شما بویژه آن روباه نیرنگباز که یک سگ را هم نمی تواند بگرداند، این چیزها را که درنمی یابید. برای اینکه به شما نشانه ای خوب بدهم، بروید ماجرایی که «مستر زاکانی» ایرانی ها۲ چندین سده پیش نوشته را بخوانید تا شیرفهم شوید یا بهتر بگویم، خودتان را به خریّت نزنید:
«خراسانی را مست با پسركی بگرفتند. پیش ملک ضیاءالملک ببردند. ملک از خراسانی پرسید كه چرا چنین كردی؟ گفت: خانه خالی دیدم؛ تُرك پسری چون آفتابِ خاوری مست افتاده و خفته، در كونش انداختم. غلامچه، راست بگو، اگر تو بودی، نمی كردی؟»

خوب! از من که چنان نابکاری سر نزده؛ ولی اگر شما بودید، نمی کردید؟!

از زبان لات بی سر و پای «یانکی»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ اسپند ماه ۱۳۹۶

پی نوشت:

۱ ـ روی سخن با عروسکان خیمه شب بازی «یانکی» ها در آن مجلس نمایندگان است؛ نه مردم آن کشور «یانکی» زده!

۲ ـ آماج سخن جاودانه عُبید زاکانی است. بیگمان این نکته را بدیده می گیرید که لات بی سر و پای «یانکی» از گوشه چشمِ تنگ خویش به آن داستان می نگرد.

***

«مایک کانوی»، نماینده ی «جمهوری‌خواه» می‌گوید، گفتگوها به پایان رسیده و نمایندگان، سرگرم آماده ‌کردنِ پیش‌نویس گزارش هستند. آقای کانوی می‌گوید:
«ما کاری به داستان‌پردازی نداریم. ما با واقعیت روبروییم و هیچ گواهی نشاندهنده ی ساخت و پاخت نیافتیم.»

دونالد ترامپ، ریس‌جمهوری «ایالات متحد» [بخوان: لات بی سر و پای «یانکی»!] ، در «توئیتر» خود نوشته ‌است:
«کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، پس از ۱۴ ماه بررسی ژرف به این نتیجه رسید که هیچ گواهی نشاندهنده ی ساخت و پاخت یا زد و بند میان ستاد ترامپ و روسیه، برای نشانه گذاری بر گزینش ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ از هستی برخوردار نیست.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۲۲ اسپند ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

زمان را نیک دریابیم و برای آفرینش جبهه ی نیروهای خودی راستین بکوشیم! ـ بازانتشار

فردای روزگار، کار بسی دشوارتر خواهد بود!

یک یادداشت بایسته

نوشتار زیر را یکسال و نیم پیش نوشته ام. درباره ی روندهای کنونی و سیاست های امپریالیستی که بهره برداری نابجا از گونه های گوناگون "اسلام" (چیزی بیش از بهره برداری ابزاری!) بخشی از آن را دربرمی گیرد، پیش از این در نوشتارهای گوناگونی نوشته و درباره ی سیاست گسترش این دین وامانده در کالبدهایی چند و از آن میان، در اروپای باختری نیز اشاره نموده بودم؛ نوشته هایی که «دزدان ارجمند ادب و اندیشه» نیز به هنگام از آن ها سود برده اند. پیش تر نیز بارها از نوشته هایم دزدیده و بی خاستگاه آن در رساله ها و نوشتارهای شان سود برده اند؛ ولی برایم مهم نیست! هنگامی که امپریالیست ها از کیش ها و آیین های گوناگون و از آن میان اسلام بهره برداری های نابجایی در پهنه ی جهان می برند و از هر سوژه ای در سمت و سوی سیاست های اهریمنی خود بهره می گیرند، کار ناشایست چنین توله سگ های دزدی، ناچیز است؛ گرچه ناچارم به آن اشاره نمایم!
 
به هر رو، آنچه شایان درنگ بیش تر از سوی همگی است ـ و من تفاوتی میان این و آن بر بنیاد دین باوری یا دین ناباوری و چیزهای دیگر نمی بینم! ـ برخوردی باریک اندیشانه به این روندها، سردرگم نشدن در پیچ و خم ها و شناخت نسبیِ درست از چگونگی پیشرفت و گسترش آن هاست؛ روندهایی که بخشی از آن ها در چارچوبی تاریخی و نه آنگونه پنداربافانه و اراده گرایانه که برخی می پندارند، بگونه ای سامانمند (سیستماتیک) بویژه از سوی کشورهای امپریالیستی دستکاری شده و می شوند و شناخت و بازشناخت روندهای عینی و ذهنی از یکدیگر را گاه بسیار دشوار می کنند؛ شناخت و بازشناختی که در بنیاد خود، نیازمند برخوردی طبقاتی ـ دانشورانه به روندها و جستارهاست و این دو، در پهنه ی اجتماعی از یکدیگر جدا نیست و نمی تواند باشد.
 
امیدوارم نوشتار زیر با باریک بینی هرچه بیش تر خوانده شود!
 
ب. الف. بزرگمهر دوم بهمن ماه ۱۳۹۳ 
 
http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/01/blog-post_352.html

***

زمان را نیک دریابیم و برای آفرینش جبهه ی نیروهای خودی راستین بکوشیم!

اینجا کردستان سوریه است و این بچه های به خاک و خون کشیده شده ی کرد، قربانی تبهکاری های تازه ای شده اند که نیروهای گوناگونی به سردمداری ششلول بندهای دمکرات جامعه ی جهانی بر سر مردم سوریه و از آن میان کردهای آن کشور آورده و می آورند؛ ولی این تبهکاری های دردناک و شرم آور، تنها بخش کوچکی از رشته تبهکاری های امپریالیست ها در منطقه عربی خاورمیانه و شمال آفریقاست که آغاز آن به دوران پیش از «جنگ جهانی دوم» بازمی گردد و از آن هنگام تاکنون با فراز و نشیب هایی پی گرفته شده است. 
 
در پی پیروزی نیروهای صلح و سوسیالیسم به رهبری اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی بر اهریمن نازیسم و فاشیسم در پایان جنگ دوم جهانی و سست شدن سامانه ی بهره کشی کهن در کشورهای زیر یوغ امپریالیستی (مستعمره ها)،  موج خیزش های استقلال جویانه، بسیاری از کشورهای آسیا و آفریقا و از آن میان منطقه ی عربی را درنوردید. چنین اوضاع نوینی، آشکارا به زیان کشورهای امپریالیستی بود؛ این کشورها از سویی برای پاسداری از صورتک دمکراسی خواهی خود ناچار بودند در برابر نیروهای صلح و سوسیالیسم، گامی به پس برداشته، زمینه های سیاست های تازه تری را فراهم نمایند و از سوی دیگر در برابر موج آزادیخواهی و استقلال جویی ملت ها و خلق های گوناگونی که رهایی از یوغ بندگی بهره کشان فرمانروای بیگانه بر سرنوشت و سرزمین شان را می خواستند، ناگزیر به انجام اقداماتی بی درنگ بودند؛ زیرا سخن تنها بر سر استقلال سیاسی این کشورها نبود که پیوستن و گره خوردنِ موج چنین جنبش های بگونه ای عمده ملی گرایانه با نیروهای صلح و سوسیالیسم که بیگمان، ژرفش طبقاتی به سود نیروهای کار و زحمت و سمتگیری اقتصادی ـ اجتماعی آن ها به سوسیالیسم را در پی می توانست داشته باشد، بهره کشان جهانی و همدستان آن ها در میان لایه های انگل اجتماعی در این کشورها را بیش از پیش بیمناک می نمود.
 
ملی گرایی (ناسیونالیسم) عربی۱ که در منطقه ای پهناور، سربرافراشته و گام بگام گسترش می یافت، بیش از اندازه نگران کننده بود و می بایستی برای آن چاره ای درنگ ناپذیر می یافتند. کشور نژادپرست و ضد خلقی اسراییل در چنین شرایطی، پدیدار شد و نقش ژاندارم امپریالیست ها در منطقه را بر دوش گرفت. به این ترتیب، سیاست کشورهای عمده ی امپریالیستی که هسته ی اصلی آن را سرکوب دامنه دار خلق پلستین (فلسطین) با باتوم رژیم سیهونیستی۲ و چنگ اندازی به سرزمین های دیگر کشورهای عرب منطقه دربرمی گرفت، همراه با فراز و نشیب هایی به درازای بیش از هشت دهه پی گرفته شد؛ سیاستی که گرچه به برخی از آماج های خود نرسید، ولی در واگرایی جنبش های استقلال جویانه یا کژدیسه نمودن جنبش های خلقی و اجتماعی به "جنبش"هایی مذهبی و پراکننده ی دشمنی و گسیختگی میان نیروهای انقلابی منطقه از «جنبش آزادیبخش خلق پلستین» و جنبش های پیشروی عربی گرفته تا جنبش های خواهان صلح درون اسراییل، کامیابی های شایانی داشت و همچنان دارد. 
 
اگر سیاست رژیم نژادپرست و سیهونیستی اسراییل تا پیش از فروپاشی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی، تنها سیاستِ نامگذاری شده با عنوان «بنیادگرا»fundamentalist)۳) در منطقه بشمار می آمد، پس از فروپاشی اردوگاه کشورهای سوسیالیستی، پندار نادرست برخی از رهبران «جنبش آزادیبخش پلستین» درباره ی تک قطبی شدن جهان و برخوردی شتابزده در پذیرش پیمان صلحی گرانبارشده از سوی امپریالیست ها و سیهونیست ها که سپس بسیاری از بندهای همان پیمان را نیز زیر پا نهادند، واکنشی زنجیره ای در پدیداری و گسترش "جنبش" های «بنیادگرا» در کالبد اسلامی را در پی داشت؛ "جنبش" هایی تنگ نظرانه، تندروانه و از همه مهم تر ضدکمونیستی برپایه ی مذهب های گوناگون اسلام که بذر آن را امپریالیست ها با کمک برخی یهودیان همکار نیروهای نازی در «جنگ جهانی دوم» کاشته بودند. با جوانه زدنِ چنین "جنبش"هایی که نه تنها در منطقه ی چنگ انداخته از سوی رژیم سیهونیستی که در دیگر کشورهای مسلمان نشین نیز پدیدار شد و گسترش یافت، «بنیادگرایی اسلامی» کالبد روشن تر سازمانی و پشتوانه ی مالی نیرومند یافت و با ساز و برگ یافتن به باورها و انگاره های گوناگون اسلامی که در این یا آن کشور، گاه ناسازگاری های عمده ای نیز با یکدیگر دارند، نهادینه و ریشه دار شد. نمونه ای از چنین "جنبش" هایی که با کمک و همکاری عربستان سعودی، پاکستان و امپریالیست های انگلیسی و آمریکایی، جان گرفت و سازمان یافت، «طالبان» در افعانستان بود. بالندگی و گسترش "جنبش حماس" در خاک چنگ اندازی شده از سوی اسراییل و کمک های مادی راستگرایان و نیروهای ملی گرا ـ لیبرال کشورهای عربی، اسراییل، ایران و برخی دیگر کشورها که چشمِ دیدن جنبش خلقی، دامنه دار و دربرگیرنده ی «سازمان آزادیبخش پلستین»۴ را نداشتند، نمونه ای دیگر از "جنبش" های پر و بال یافته و پنهان و آشکار پشتیبانی شده از سوی امپریالیست ها، سیهونیست ها و نیروهای تاریک اندیش و واپسگرای اسلامی در دیگر کشورها را به نمایش نهاد. بهانه ی همه ی آن ها از سردمداران رژیم های پوشالی و گوش به فرمان امپریالیست ها گرفته تا گروه هایی آدمکش با صورتک اسلامی بر چهره در یکی از وامانده ترین منطقه های جهان از سویه های گوناگون اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی، یکی بود و همچنان نیز هست:
«پاسداری ازِ بیضه ی اسلام» که در جایی با بیضه ی پادشاه آل سعود و در جایی دیگر با بیضه ی فلان آخوند حجتیه ایِ جانشین شاه، برابری می کند و نگهبانی از آن، سودهایی سرشار در منطقه ای نفتخیز به جیبِ بهره کشان ریز و درشت و اربابان امپریالیست شان سرازیر می کند؛ بازی برد ـ بردی که قربانیان جنگ و ستیزه های آن، بیش از همه، مردم غیرنظامی، زنان و کودکان هستند. 
 
ریشه ی طبقاتی "جنبش" های یادشده در همه جا، واپسمانده ترین نیروهای خرده بورژوازی، ارباب های زمیندار، سوداگران و سرمایه داران کوچک وابسته به همبودهای کهنه ی اجتماعی پیش از سرمایه داری را دربرمی گرفت و می گیرد که در پی رشد و گسترش سرمایه داری بزرگ وابسته به امپریالیسم (سرمایه داری کمپرادور) در سراشیبی نابودی سُر خورده و می خورند. به این ترتیب، بخش عمده ای از طبقات و لایه های وابسته به همبودهای اجتماعی کهنه که در پیِ پیدایش نخستین کشور سوسیالیستی در جهان از خواب سده های میانه بیدار شده و به جریان پرشتاب جنبش های اجتماعی پیشرو، استقلال جویانه و ضدامپریالیستی پیوسته بودند، در دوره ی پس از فروپاشی اردوگاه کشورهای سوسیالیستی در روندی سرگیجه آور که مهر و نشانِ سستی ها و نارسایی های نیروهای چپ در پهنه ی جهانی و منطقه ای را نیز بر پیشانی داشت به ابزار دست نیروهای امپریالیستی و پیشبرد سیاست های اهریمنی شان دگردیسه شدند. 
 
نگاهی گذرا به رویدادهای جهانی از چند دهه ی گذشته تاکنون به روشنی نشان می دهد که امپریالیست ها، هرگاه در جایی جنبشی خلقی و ملی برخاسته ـ و این جنبش ها در دوران ما نمی توانند در سرشت خود، استقلال جویانه و ضدامپریالیستی نباشند! ـ همه ی کوشش خود را در کژدیسه نمودن شان به "جنبش" هایی زیر پرچم دین و مذهب و خودی و ناخودی نمودن آن ها بکار بسته اند. از دیدِ من، این نکته در پیوستگی همه جانبه ی آخشیج های آن با یکدیگر (و نه بخشی یا آخشیجی جداگانه از آن!) باید باریک بینی بیش تر نیروهای چپ را برای بهبود سیاست های راهبردی درازمدت (استراتژیک) خود، بویژه در کشورهای مسلمان نشین، برانگیزد؛ زیرا، همانگونه که رویدادهایی چند در این دوره، گوشه هایی از چالش و شیوه های دستکاری در روندهای سیاسی و اجتماعی را نشان داده، در صورت دارا نبودن سیاست های راهبردی درازمدت و یکپارچه در این زمینه ی بسیار مهم، افتادن در دام سیاست های امپریالیستی گریزناپذیر خواهد بود. بر پایه ی زمینه های طبقاتی یادشده و در شرایط نبود اردوگاه کشورهای سوسیالیستی است که امپریالیست ها تاکنون اینجا و آنجا توانسته اند زیر پوست برخی جنبش های اجتماعی و انقلابی خزیده، آن ها را به بیراهه برده و سرانجام به سود سیاست های خود بکار گیرند یا دستِکم با دامن زدن به سردرگمی و پراکندگی درونی از نیروی آن ها بکاهند:
«دیگی که برای من نمی جوشد، برای هیچ کس نجوشد!» 
 
دستکاری در روندهای سیاسی و اجتماعی به سود آماج های امپریالیستی و بکارگیری "جنبش" هایی با مُهر و نشان مذهبی در کشورهای مسلمان نشین، افزون بر آنچه گفته شد، جلوگیری از فرآیند رویش و بالندگی «اسلام انقلابی»۵ و از میان بردن زمینه های همکاری میان نیروهای دمکرات اسلامی با کمونیست ها را نیز دربرداشته و دارد. چنین به دیده می آید که امپریالیست ها بویژه در این زمینه از تجربه های تاریخی، بهتر از نیروهای رویاروی شان آموخته و سیاست های خود را با کامیابی به پیش برده اند؛ به عنوان نمونه، می توان به «جنبش خیابانی» در تبریز و «جنبش جنگل» در گیلان اشاره نمود. با این همه، گرچه هر دوی این جنبش ها با ناکامی روبرو شدند، ولی نمونه های خوب و گاه درخشانی از همکاری نیروهای با باور مذهبی و کمونیست ها را در پیکار با نیروهای واپسگرای اجتماعی ایران و همدستان بیگانه ی آن ها به یادگار نهادند. با آنکه، درباره ی هر دوی این نمونه های تاریخی، فرومایگان قلم به مزد وابسته به دم و دستگاه های زر و زور و دورویی با برجسته نمودن ندانمکاری ها و نارسایی ها و پافشاری بر فرجام ناکام شان، کتاب ها و نوشتارهای پر از دروغ و نیرنگ بسیاری درآورده اند تا نشان دهند که گویا این نیروها به دلیل اختلاف در باورها نمی توانند هیچگاه با یکدیگر کنار بیایند و گاه با عوام فریبی، جُستار همکاری نیروهای انقلابی مسلمان و کمونیست ها را با فروکاستن شان به «خداشناس» و «خدانشناس» ناممکن وانمود کرده اند، همکاریِ پایدار میان نیروهای یادشده بر پایه ی منافع طبقاتی شان (و نه بر پایه ی باورهای مذهبی یا غیرمذهبی شان!)، بویژه در دوره ای از بالندگی و گسترش «جنبش جنگل»، بروشنی نشان داد که تا چه اندازه منافع طبقاتی بهره کشان فرمانروا و ستمگر کشور را تهدید نموده بود؛ همان پدیده ای که امپریالیست ها و همه ی نیروهای واپسگرا از پاگرفتن دوباره ی آن در کشورمان بسیار بیمناکند.
 
اکنون که کشور باستانی سوریه، جولانگاه تاخت و تاز نیروهای مزدور سرمایه زیر پرچم اسلام و اسلام خواهی شده و کودکان و زنان و مردم غیرنظامی به خاک و خون کشیده می شوند، اندکی درنگ بر تجربیات تلخ و شیرین تاریخ کنونی میهن مان شایسته و بایسته است. روی سخنم در اینجا بویژه آن گروه از مسلمانان کشورمان است که از روی نادانی گرفتار ستیزه های نادرست و ضدتاریخی «خودی» و «ناخودی» ساخته و پرداخته ی میوه چینان انقلاب شکوهمند خلقی بهمن ۱۳۵۷ ایران شده اند. به واقعیت های دیروز و امروز بنگرید؛ آینده را در آن ها خواهید یافت. فرآورده ی گفتار و کردار میوه چینان انقلاب، پس از ۳۵ سال دروغ و دورویی و دزدی و همدستی ناگزیر با چپاولگران جهانی، جلوی دیدگان شماست. دیر بجنبید، داس اهریمنی شان شما را نیز بزودی درو کرده از سرِ راه برخواهد چید. نیک که بنگرید، همه ی نیرنگ و فریب شان در زیر پوستین اسلام پناهی برایتان آشکار خواهد شد و درخواهید یافت که همه ی جُستار بر سر دستیابی به منافع مادی بیش تر و انباشت سرمایه به سود خویش بوده و هست؛ و برای اندک برخورداری توده های مردم تنگدست و تیره روز ایران از رفاه مادی و معنوی، درِ باغ سبزِ بهشت نشان شان داده و می دهند.  
 
بیاییم با کمک و هم اندبشی با یکدیگر، جبهه ی ساختگیِ «خودی» و «ناخودی» را از میان برداشته، جبهه ای نیکو و شایسته بر پایه منافع طبقاتی مردمان زحمتکش، کارگران و دهگانان و روشنفکران خلقی و همه ی فرآورندگان ثروت های مادی و معنوی جامعه را با ارج نهادن بر باورهای مذهبی و دینی یا غیر دینی هر یک در برابر بهره کشان، انگل های اجتماعی مفتخور، چپاولگران ثروت های جامعه، مزدوران و همدستان امپریالیست آن ها برپا کنیم. به باور من، برپایی چنین جبهه ای گامی بزرگ برای بیمه کردن کشورمان در برابر همه ی خطرات درونی و بیرونی است که یکپارچگی ایران زمین و همبستگی خلق های آن با یکدیگر را آماج کینه توزی و اندیشه های اهریمنی خود نهاده و در پی آوردن همان بلایی بر سر میهن مان هستند که بر سر پاره تن ما: افغانستان، کشورهای عراق، لیبی و اینک سوریه آورده و می آوردند.  
 
زمان را نیک دریابیم و برای آفرینش جبهه ی نیروهای خودی راستین بکوشیم! فردای روزگار، کار بسی دشوارتر خواهد بود! 
 
ب. الف. بزرگمهر    ۱۷ امرداد ماه ۱۳۹۲ 
 
http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/08/blog-post_8.html  
 
پانوشت  
 
۱ ـ «ناسیونالیسم» به آرش ملی گرایی است و «از واژه ی ”ناسیون“ به آرش ملّت ریشه می گیرد و مانش ملّی گرایی تندروی دشمن سایر ملّت ها را می رساند و نباید آن را با میهن پرستی و پشتیبانی از حق حاکمیت ملّی اشتباه گرفت. در این مانش، ناسیونالیسم یکی از بنیادهای ایدئولوژی و سیاست بورژوازی است. نمود آن برتر شمردن و والا دانستن همه ی ویژگی های ملّت خود و خوار دانستن و به ریشخند گرفتن و دشمن انگاشتن سایر ملّت هاست. ناسیونالیسم که به دشمنی میان خلق ها دامن می زند، در جریان پیدایش ملّ در جامعه ی بورژوازی پدید آمد و وابسته به رشد سرمایه داری است ...
 
مبلّغان بورژوازی و رفرمیست ها (اصلاح طلبان به آرش دربرگیرنده ی آن!) با سفسطه پیرامون ” منافع عمومی ملت“ و برانگیختن ناسیونالیسم و با پراکندن تعصّبات ملی و احساسات برتری جویانه یا جدایی خواهانه می کوشند تا آگاهی طبقاتی زحمتکشان را سست و کمرنگ نمایند؛ در جنبش کارگری جدایی بیفکنند و جنگ های بهره کشانه و چیره جویانه را توجیه کنند. ناسیونالیسم با سرنوشتِ زحمتکشان و منافع ملّی سازگار نیست.
 
برخورد کمونیست ها با ناسیونالیسم، برخوردی تاریخی، مشخص و منطقی است. مارکسیست ـ لنینیست ها، ناسیونالیسم ملّت فرمانروا را که بر چیرگی یک ملّت بر ملّت دیگر پافشاری می کند، با بُرّندگی کنار می نهند و آن را واپسگرایانه می شمارند و از ناسیونالیسم ملّت دربند به آن آرش که از درونمایه ی ضد امپریالیستی، خلقی، دمکراتیک و پیشرو برخوردار است، ّبه آن آرش که خواستار آزادی و حاکمیت و رشد ملی ناوابسته است، پشتیبانی می کنند ...» برگرفته از «واژه نامه سیاسی»، نوشته ی قهرمان زنده یاد امیر نیک آیین (هوشنگ ناظمی) با ویرایش اینجانب: ب. الف. بزرگمهر 
 
۲ ـ «سیونیسم» یا «صهیونیسم» (zionism) «یك جریان ناسیونالیستی متعصب متعلق به بورژوازی یهود است كه در اواخر قرن گذشته در اروپا به وجود آمد و اكنون به ایدئولوژی رسمی دولت تجاوز گر اسرائیل بدل شده است. این نام مشتق از صهیون ـ محلی در نزدیكی شهر اورشلیم است كه برای یهودیان نیز دارای تقدس است. در سال ۱۸۹۷ جمعیتی به نام سازمان جهانی صهیونیسم بوجود آمد كه هدف خود را انتقال تمام یهودیان جهان به فلسطین اعلام كرد. این سازمان اكنون دارای قدرت مالی برابر با دارایی بزرگ ترین شركت های انحصاری جهانست، سهامدار شركت های متعدد اسرائیلی و صاحب زمین ها و موسسات كشاورزی و واحدهای تولیدی و توزیعی عدیده است، مركز آن درایالات متحده امریكاست و فعالیت های جمعیت های سیونیست را در بیش از ۲۰ كشور جهان كنترل می كند. جمعیت های متعدد، كلوب ها، كمیته ها و اتحادیه های فراوانی وابسته بدانند. باید گفت كه سیونیست ها در آغاز به خاطر منافع و ساخت و پاخت های امپریالیستی حاضر بودند «كانون یهود» را در امریكای لاتین یا در كنیا یا در اوگاندا یا در اروپای شرقی بوجود آورند.

بورژوازی یهود با تحریك احساسات ناسیونالیستی و تعصب های ملی سالیان درازیست كه در زیر پرچم سیونیست با نیروهای مترقی به مبارزه برخاسته و این جریان را به حربه ای در خدمت محافل ارتجاعی و امپریالیستی بدل كرده است.

شالوده صهیونیسم این اندیشه است كه یك ملت واحد یهود مركب از یهودیان سراسر جهان، صرف نظر از كشوری كه میهن آنهاست وجود دارد. این اندیشه از نظر سیاسی ارتجاعی و حربه نفاق افكنی است و از نظر علمی بی پایه و غیر منطقی است. صهیونیسم قوم یهود را دارای وضع استثنایی در جهان می داند كه به عنوان برگزیده خدا دارای رسالتی ویژه است. صهیونیسم در درجه اول با منافع پرولتاریای یهود مغایر است. صهیونیسم سالیان متمادی كوشش اصلی خود را متوجه ایجاد نفاق و تضاد بین یهودیان هر كشور و خلقی كه در میان آنها می زیستند كرده و در تحریك دشمنی و كینه بین یهودیان و سایر خلق ها می كوشد. از این نظر بین صهیونیسم و آنتی سمیتیسم كه نقطه مقابل اولیست تفاوتی نیست. هر دو صهیونیسم و آنتی سمیتیسم (ضد یهود) ـ جریان ارتجاعی، نژاد پرستانه، ناسیونالیستی كور و دشمن اتحاد زحمتكشان است و ماركسیسم با تمام قدرت هر دو را رد می كند.

صهیونیسم ... تنها ایدئولوژی نیست بلکه سیستم ارتباطات پرشاخه و موسسات بی شماری نیزهست و مجموعه نظریات، سازمان ها، سیاست ها و روش های سیاسی و اقتصادی بورژوازی بزرگ یهود را که با محافل انحصاری ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای امپریالیستی جوش خورده اند تشکیل می دهد. محتوی اساسی صهیونیسم، شوینیسم جنگ طلبانه و ضد کمونیسم است.
صهیونیسم می کوشد در کشورهای مختلف جهان، کارگران و زحمتکشان یهود را از محیط کار و زندگی و فعالیت خود از بقیه کارگران و زحمتکشان جدا کند و مانع شرکت آن ها در نهضت کارگری و دموکراتیک گردد. صهیونیسم با اشاعه نظریه غلط «وحدت منافع ملی یهودیان» می خواهد تضاد بین کارگر و سرمایه دار را بین استثمار کننده و استثمار شونده یهود را مخفی کند و در حقیقت منافع حیاتی زحمتکشان یهود را در پیشگاه منافع بورژوازی بزرگ و ثروتمند یهود قربانی کند. امپریالیسم جهانی از صهیونیسم در توطئه های ضد ملی، ضد جنبش آزادیبخش و ضد سوسیالیسم بهره فراوان بر می گیرد و با فریب و اغوای توده های یهود نقشه های شیطانی و ضد خلقی خود را عملی می کند ….» برگرفته از «واژه نامه سیاسی»، نوشته ی قهرمان زنده یاد امیر نیک آیین (هوشنگ ناظمی) 

۳ ـ بنیادگرایی (fundamentalism)، پدیده ای تاریخی است که نخستین بار در گونه ای از «پروتستانیسم»، از شاخه های مسیحیت میانه سده ۱۹ ترسایی در ایالات متحد اتازونی نمود یافت و پس از آن در دیگر دین ها، مذهب ها و شاخه های آنها بازتاب پیدا کرد. از ویژگی های مهم این پدیده، چنانکه از نام آن نیز برمی آید، بازگشت به راه و روشی است که شناسه و بنیاد دین را دربرمی گیرد. «بنیادگرایی» در کردار، بطور عمده دربرگیرنده ی شاخه های کوچکی از دین ها و مذهب ها هستند که با شوریدن بر ضد شاخه های اصلی و بزرگ تر، «درست دینی» را تنها از آنِ خود می دانند. مذهب شیعه را هم از دیدگاه تاریخی در گذشته ی خود و هم از دیدگاه بنیانگزاران جمهوری اسلامی ایران، می توان مدهبی بنیادگرا نام نهاد. با این همه، آنچه بویژه «بنیادگرایی» را در دوره ی کنونی بیشتر بر سر زبان ها انداخته، هیاهوی تبلیغاتی گسترده رسانه های امپریالیستی برای پوشش دادن و پنهان نمودن آماج های واقعی لشگرکشی امپریالیست ها برای بازتقسیم دوباره ی سرزمین های آزاد شده در پی شکست نازیسم و امپریالیسم در «جنگ دوم جهانی» است؛ تبلیعاتی که بویژه با نشانه گیری «بنیادگرایان اسلامی» به عنوان «تروریست» وانمود می کند که "جامعه ی جهانی" (بخوان: کشورهای امپریالیستی و نوکران شان!) برای رهانیدن جهان از خطر آنها باید پیشدستی نموده و با عملیات نظامی پیشگیرانه، نسل آنها را از روی زمین پاک کند! کم و بیش همه ی این «بنیادگرایان» در کشورهای نفتخیز خاورمیانه و شمال آفریقا متمرکز شده اند!  
 
۴ ـ «سازمان آزادیبخش پلستین» در اوج شکوفایی خود، نمونه ای درخشان از همکاری دامنه ی گسترده ای از نیروهای با باورهای گوناگون در چارچوب جبهه ای دربرگیرنده از چپ های رادیکال گرفته تا نیروهای میهن پرست مذهبی و حتا بخشی در آن هنگام کوچک و حاشیه ای از نیروهای بورژوا لیبرال را به نمایش گذاشته بود. همکاری رویهمرفته پربار این نیروها در کنار یکدیگر و به رهبری زنده یاد یاسر عرفات، نقش مهمی در افزایش سنگینی و اعتبار آن سازمان به عنوان نماینده ی پیکارجوی خلق قهرمان پلستین بازی نمود. پس از فروپاشی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی و ندانمکاری رهبری آن سازمان که بیگمان مهر و نشان بخش نیرومند شده و از حاشیه به میانه میدان آمده ی بورژوا لیبرال های آن را نیز بر پیشانی داشت، «سازمان آزادیبخش پلستین» به قرارداد یکسویه ی «اُسلو» به سود اسراییل و امپریالیست ها تن داد و در پی آن در شرایط نوینی که به سود امپریالیسم در پهنه ی جهانی پدید آمده بود، میان سازمان ها و حزب های بدنه ی آن، دودستگی ها و چنددستگی های نویی، افزون بر زخم های  کهنه پدید آمد و گام بگام از اعتبار و نفوذ آن سازمان سرفراز خلقی در میان توده های مردم پلتسین کاسته شد. بالندگی و گسترش جریان های بی پشتوانه ی بزرگ توده ای چون «حماس» در سرزمین های چنگ اندازی شده از سوی اسراییل، همزمان با فرآیند فروکاهش «سازمان آزادیبخش پلستین»، بویژه پس از درگذشت یا بگمان بسیار، از میان بردن یاسر عرفات، نشان داد که در اینجا نیز امپریالیست ها و هم پیمان شان رژیم سهیونیستی اسراییل با نقشه و سناریوهای از پیش طراحی شده ای، کار را سازمان داده بودند.  
 
۵ ـ با پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ در کشورمان، گرچه از همان نخست و حتا پیش از پیروزی انقلاب، برخی مزدوران و سرسپردگان امپریالیستی پیرامون آخوند روح الله خمینی برای آینده جاسازی شدند، چنین امکانی فراهم شد که چون مسیحیت انقلابی در برخی کشورهای آمریکای لاتین، اسلام انقلابی نیز سر بلند نموده، پایه و بنیادی استوار یابد. چنین روندی، همانگونه که خوب و بد آن را تاریخ ایران و جهان بخوبی نشان داده، نمی توانست بدون همکاری و نزدیکی نیروهای با باورهای مذهبی با کمونیست ها کمترین دستاوردی داشته باشد. شوربختانه، سستی ها و ناکارآمدی های نیروهای چپ از یکسو که اینجانب آن را عامل اصلی و عمده ی همه ی شکست های کوچک و بزرگ دوران کنونی می دانم و کمبود یا حتا نبود دمکرات های اسلامی راستین که یکی از برجسته ترین شان: علی شریعتی، اندکی پیش از اوجگیری انقلاب بهمن ۵۷ بگونه ای بسیار تردیدبرانگیز در انگلیس کشته شد، در کنار نبود مدیریت درخور در میان نیروهای انقلابی مسلمان به حاکمیت رسیده، کار را به آنجا کشاند که از همان نخستین روزهای انقلاب، بورژوالیبرال ها به رهبری مهدی بازرگان به بلندپایه ترین جایگاه ها و پایه های حاکمیت برآمده از انقلاب دست یافتند و بجای سرکوب نیروهای ضدانقلابی از دستگاه دیوانسالاری و سران سرسپرده ی ارتش و «ساواک» برجای مانده از رژیم گوربگورشده ی پادشاهی و سمتگیری اقتصادی ـ اجتماعی به سود زحمتکشانی که انقلاب بر دوش آن ها و پیشکش شهیدان شان به پیروزی رسیده بود، از یکسو به لاس خشکه زدن با امپریالیست ها پرداخته و از سوی دیگر زمینه های کودتاهای ضدانقلابی چون نوژه را با کردار ناشایست و ضدانقلابی خود فراهم نمودند. همه ی این ها به همراه نیرو گرفتن بخشی از آخوندهای انقلابی نمای همکار «ساواک» درگذشته و حرکت های هرج و مرج جویانه و چپ نمایانه ی بخش های گوناگونی از نیروهای خرده بورژوای به حاکمیت رسیده که دنباله ی آن تا میان نیروهای چپ رو نیز کشیده می شد، رویهمرفته شرایط بالندگی و ژرفش انقلابی با پرچم اسلام انقلابی را از میان برد و در پی آن ضدانقلاب که پیش تر و بویژه در دوران جنگ گرانبار شده ی «صددام» بر ضد میهن مان، اندک خراش ها و آسیب های پیامد انقلاب را نیز بهبود بخشیده و بسیار پروارتر از پیش شده بود، سراپای حاکمیت و دستگاه دیوانسالاری را درچنگ خود گرفت.

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!