«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ تیر ۱۹, دوشنبه

نمایش آبکی نیرو و توانمندی برای مردم ایران

به گزارش زیر درباره ی بازداشت چهار ماهیگیر هندی در لنجی از آنِ تازیان عربستان اندکی باریک شوید! شاید در میان انبوهی از گزارش ها و خبرها، چیزی چندان دندانگیر نباشد؛ ولی از یکی دو سویه شایان درنگ بیش تری است. هنگامی که آن را می خواندم، ناخودآگاه گفتم:
به کاهدان زده ای عمو جان! بازداشت چهار ماهیگیر بیچاره ی هندی، چه هماوندی با رژیم سگ مذهب عربستان دارد؟! برای مردم ایران، نمایش نیرو می دهید؟!

تنها چهار پنج روز پیش از این، «نمودار اسلام»، علی قاضی‌عسکر، «نماینده ی ولی‌ سفیه در امور حج و سرپرست حاجی های ایرانی» گفته بود:
«... همکاری عربستان در این رابطه [هماوندی های سوداگرانه زیر پوشش گردش به دور خانه ی خدا] بسیار خوب است و هیچ مشکلی نداریم ... تاکنون قراردادهایمان بسته شده و هیچ مشکلی نداشته‌ایم و احساس ما این است که ان‌شاء‌الله حج آرامی داریم؛ اما فضای داخلی کشور کمی ملتهب است و رسانه‌ها باید این فضا را آرام کنند.»۱ و درباره ی فضای تنش آمیز پدیدآمده در میان ایرانیان، پس از تبهکاری های پی درپی رژیم خاندان سعودی و رفتار ددمنشانه با مسافرین ایرانی که حتا با یک پوزش خواهی خشک و ساده در هیچیک از موردها همراه نبود، سخنگوی زنهارخواه «دولت زهدان اجاره ای»: محمدباقر نوبخت، چنین گفته است:
«موضوع اعزام حجاج در شورایعالی امنیت ملی مطرح شده و اگر نظام درمجموع به این جمع‌بندی برسد که این کار انجام شود، آن وقت از تریبون‌های نمازجمعه ته دل ملت را خالی‌کردن، مقابله با تصمیم نظام است. ما هزینه و فایده را در نظر گرفتیم و اگر قرار است تغییری در تصمیم ایجاد شود و اگر کسی حرفی دارد همین حالا به جای این‌که در میان مردم باعث ایجاد استرس شود، حرفش را به مسئولان مربوطه بزند.»۲ و سخنگوی مشنگ وزارت نامور به «خارجه» که از دید من، شاخه ای از دم و دستگاه دراز و پهن «یانکی»ها و سازمان «سیا» در ایران بیش نیست، گویی برای محکم کاری، می گوید:
«براساس تفاهم صورت‌گرفته میان سازمان حج و زیارت ایران با وزارت حج عربستان قرار شده است تعدادی از کارشناسان بخش کنسولی وزارت امور خارجه در زمان برگزاری این آیین به صورت موقت در شهرهای جده، مکه و مدینه برای ارایه خدمات کنسولی به حجاج ایرانی مستقر شوند.»۳

پس از همه ی این زمینه چینی ها گویا قرار است که خواستاران دستیابی به برنام «حاجی» از نهم امرداد ماه امسال به کشور تازیان عرب فرستاده شوند.۴

روشن است که بنیاد ماجرا و پی گرفته شدن دوباره ی «حج و زیارت» که برخی از دست اندرکاران نظام سگ مذهب فرمانروا بر ایران نیز هر سال به این بهانه، گاه سه چهار بار به آنجا رفته و با بارهایی بسیار سنگین به ولایت وامانده ی علی گدای فرومایه بازمی گردند، سودهای خرد و کلانی است که از این راه به جیبِ مشتی پادوهای درجه دو و سه یا «گدا گودول های نظام»۵ می رود. «نماینده ی ولی‌ سفیه در امور حج و سرپرست حاجی های ایرانی»، آن را اینچنین نیکوکارانه بر زبان رانده است:
«حج نه‌ تنها پیامدهای خیرخواهانه‌ای همچون مدرسه‌سازی در نقاط محروم کشور داشته بلکه گردش مالی بزرگی را برای کشورمان ایجاد کرده است.»۶ و از اینکه «در روزهای اخیر عده‌ای فضای تلخی علیه حج و سازمان حج و زیارت به‌وجود آورده‌اند و برخی رسانه‌ها در آستانه برگزاری حج به دنبال فضاسازی علیه این فریضه بزرگ و تأثیرگذار دینی هستند.»۷ نگران است.

همه ی این ها رویهمرفته، سیاه بازیِ دستگیری چهار ماهیگیر بخت برگشته ی هندی را نه تنها ریشخندآمیز می کند که بدگمانی بازهم بیش تری درباره ی اینگونه نمایش ها را نیز برمی انگیزد؛ گونه ای بدگمانی که نه تنها این مورد نه چندان برجسته از دیدگاه سیاسی که موردهایی دیگر از یورش ایرانیان گویا هموند «داعش» (؟!) به بارگاه «امام سیزدهم» و مجلس فرمایشی و در پی، موشک پرانی از پیش هماهنگ شده و با اجازه ی «یانکی»ها به مرغداری «داعش» در سوریه یا عراق گرفته تا هشدارهای میان تهی و دورویانه ی چندی پیش «آقا بیشعور نظام» درباره ی آنچه «موارد نقض روح برجام و جسم برجام»۸ می نامد را نیز دربرمی گیرد.

از این ها که بگذریم، شیوه ی برخورد شایان درنگِ مدیرکل «امور مرزی وزارت کشور» درباره ی ماهیگیران هندی بازداشت ‌شده است که بویژه انگیزه ی نگارش این یادداشت شد. وی از سویی می گوید:
«با آنها طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران رفتار می‌شود.»۹ و از سوی دیگر به رفتاری رویارویانه (متقابل) با عربستان اشاره می کند:
«... ما هم بر اساس رفتار متقابل عمل می‌کنیم؛ یعنی هرگونه رفتاری را که عربستان با صیادان ایرانی انجام داده است، ما هم همانگونه رفتار می‌کنیم.»۱۰

با آنچه بالاتر به میان آمد، روشن است که چنین گفته ای بیش تر توپی میان تهی و تنها برای شیره مالیدن سر مردم ایران است که گویا ما به رویارویی با رژیم خاندان سعودی برخاسته ایم؛ ولی بر زبان راندن چنین یاوه ای با همه ی ناراستی نهفته در آن، نه تنها «مقررات جمهوری اسلامی ایران» که وی به آن اشاره نموده را پایمال می کند که بر «شرع انور (بیش از اندازه نورانی!) شتری» نیز می ریند. تبهکاری های کوچک و بزرگی که هم از سوی رژیم تبهکار و اسلام پیشه ی خاندان سعود و هم از سوی رژیم کلان دزدان و تبهکاران اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان پی گرفته می شود؛ تبهکارانی که چنانچه در تنگنا بیفتند از مادر خود نیز نخواهند گذشت؛ کاربرد آنچه خداوند بخشنده ی مهربان از زبان پیامبر تازی در دهسال نخست پیامبری بر زبان رانده، جای خود دارد. آنچه بر جای می ماند و انگیزه ای نیرومند برای چشم فروبستن بر همه ی ناگواری ها و تلخی ها و سرافکندگی مردمی با پیشینه ی درخشان تاریخی است، داد و ستد و سوداگری برد ـ برد برای مشتی سوداگر و بازرگان پیشه ی سگ مذهب است که از آن میان، برای «حجّ» سر و دست می شکنند و نگران آنند که مشتی گاگول و «چوخ بختیار»، خدای ناکرده، بی چرخشی سرگیجه آور به گرد آن چارگوش سیاه، سنگ زدن به «شیطان» سنگ شده و بوسیدن آن سنگ سیاه آسمانی که شاید بخشی از اندام برجای مانده از الله به هنگام پروازش از زمین باشد به آن جهان رهسپار نشوند.

ب. الف. بزرگمهر ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶

افزوده های درون [ ] از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر 

پی نوشت: 

۱ ـ برگرفته از گزارش «معمای حج/ شورای عالی امنیت ملی درباره حج امسال تصمیم می‌گیرد»، «شفقنا»، ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۶

https://fa.shafaqna.com/news/409142  

۲ و ۳ ـ همانجا

۴ ـ «نخستین اعزام حجاج ایرانی به عربستان از نهم مردادماه آغاز می‌شود.» (همانجا)

۵ ـ گدا گودول در سنجش با کلان دزدان نفتخوار، رانتخوار، زمینخوار و ...

۶ ـ برگرفته از گزارش «معمای حج/ شورای عالی امنیت ملی درباره حج امسال تصمیم می‌گیرد»، «شفقنا»، ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۶

۷ ـ همانجا

۸ ـ «وزیر محترم خارجه‌ی ما، آقای دکتر ظریف، یک نامه‌ی گویایی به مسئول اروپایی می نویسند ـ البتّه این بارِ چندم است ـ و موارد نقض روح برجام و جسم برجام [را مطرح می کند]. گاهی می گفتند روح برجام نقض شده، ایشان می گوید که فقط روح برجام [بگمانم همان «بسته شفاهی»؟! ب. الف. بزرگمهر] نیست، [بلکه] یک جاهایی هم خود برجام ـ یعنی جسم برجام ـ هم نقض شده به­‌وسیله‌ی آمریکایی‌ها؛ ایشان فهرست کردند فرستادند برای آنها ...»

برگرفته از بیانات الاغ منشانه ی «آقا بیشعور پا در هوای نظام»، ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36824  

۹ ـ برگرفته از گزارش «رفتار متقابل درباره صیادان هندی لنج عربستانی»، «شرق»، ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۶ (گزارش زیر)

۱۰ ـ همانجا


***

رفتار متقابل درباره صیادان هندی لنج عربستانی

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با بیان اینکه صیادان بازداشت‌شده روی لنج عربستانی، هندی بودند، گفت:
«با آنها طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران رفتار می‌شود.»

مجید آقابابایی، درباره دستگیری صیادان لنج عربستان در آب‌های سرزمیني کشورمان اظهار کرد:
«چهار صیاد هندی که روی یک شناور عربستانی مشغول فعالیت بودند، پس از ورود به آب‌های سرزمینی ایران دستگیر شدند.این افراد تحویل مقامات قضائی داده می‌شوند.» وی در ادامه درباره نحوه رسیدگی به جرم این افراد افزود:
«اگر این افراد که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند از سوی نیروی نظامی دستگیر شوند، تحویل دریابانی نیروی انتظامی داده می‌شوند.نیروی انتظامی گزارشی تهیه و پرونده را تکمیل کرده و تحویل محاکم قضائی می‌دهد و محاکم قضائی بر اساس این گزارش و همچنین بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تصمیمات لازم را می‌گیرند. اکنون پرونده این افراد در حال بررسی است و البته ما هم بر اساس رفتار متقابل عمل می‌کنیم؛ یعنی هرگونه رفتاری را که عربستان با صیادان ایرانی انجام داده است، ما هم همان‌گونه رفتار می‌کنیم. در چند ماه گذشته ۲۰ شناور صیادی کشورهای همسایه به آب‌های سرزمینی ما وارد شده‌اند که با توجه به اینکه ورود آنها بر اثر اشتباه بوده و تهدید امنیتی برای ما نداشته‌اند، آزاد شدند.»

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با بیان اینکه این مسئله نه امنیتی و نه سیاسی است، تصریح کرد:
«انتظار داریم دولت عربستان صیادان ما را آزاد کند.آنها حتما بررسی کرده و متوجه شده‌اند که شناورهای ایرانی صیادی بوده‌اند. البته ما هم بر اساس رفتار متقابل عمل خواهیم کرد.» وی در پایان خاطرنشان کرد:  «تعدادی از صیادان ما در عربستان زندانی هستند که از وزارت خارجه خواسته‌ایم تعداد آنها را به دست بیاورند، ولی چون ما در آن کشور سفارت نداریم هنوز آمار دقیقی از تعداد صیادان ایرانی زندانی‌شده در عربستان نداریم. وزارت خارجه از طریق مجاری غیررسمی و همچنین مجامع بین‌المللی پیگیر موضوع آزادی صیادان ایرانی در عربستان است، البته چون در این کشور سفارت نداریم، نمی‌توانیم با مقامات عربستانی ارتباط مستقیم برقرار کنیم.»

برگرفته از «شرق»   ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۶

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!