«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ مرداد ۲, دوشنبه

نمایش های تازه قرار است چه کسانی را سیاه کند؟!

به گزارش زیر اندکی باریک شوید! با همه ی کوتاهی آن، نکته ای چشمگیر دربردارد:
رژیم دزدان اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان با همه ی سیاه بازی هایی که در کانون آن «آقا بیشعور نظام» به اینجا یا آنجای قراردادهای یکی از دیگری ننگین تر بند می کند، در نشست های رسمی خود که روشن نیست به چه شَوَندی اَره و اوره و شمسی کوره هایش را هر بار به یکی از آن نشست ها می فرستد، کوچک ترین پرخاشی به زیر پا نهاده شدن کاریاهای بسیار ناچیزی که کشورهای امپریالیستی بر دوش گرفته و به همان ها نیز پایبند نیستند، نداشته است! نمونه ی زیر نیز تنها نمونه نیست؛ نمونه ی دیگر آن، قرارداد زنهارخواهانه و فراقانونی با «کارتل» نفتی فرانسوی: «توتال» است که گویا رییس دفتر "رهبر" نادان، دروغگو و نابکار نیز در نشست بسته شدن قرارداد حضور داشته است.

با بدیده گرفتن این واقعیت که شمار سترگی از مردم ایران به بسیاری از شیوه های بازی و ترفندهای این رژیم پلید پی برده اند، این پرسش برمی خیزد که نمایش های تازه و همراه با غُر و لُندِ "رهبر" و مخالف خوانی های آبکی و بیمایه ی پیرو آن از سوی باندهای سهم خواهِ نامور به «دلواپسان» و بگونه ای دربرگیرنده تر، همه ی خوش چُسان ریز و درشت پیرامون خزینه ی رهبری، چه کسانی را قرار است سیاه کند؟!

ب. الف. بزرگمهر دوم امرداد ماه ۱۳۹۶

***

«خبرگزاری رویترز» می‌گوید ایران [بخوان: جمهوری دزدان اسلام پیشه!] با همه ی پرخاش ‌های عمومی‌اش به تحریم‌های تازه ی آمریکا [بخوان: «یانکی»ها!]، پرخاشی رسمی به روند کارکرد پیمان هسته‌ای در نشست «همایش مشترک برجام» که روز آدینه در وین برگزار شد، در میان ننهاد.

«رویترز» این خبر را از زبان دو تن آگاه گزارش کرده و نوشته است از هنگام روی کار آمدنِ «دونالد ترامپ» در «ایالات متحد»، ایران برای دومین بار، پرخاشی رسمی به روندِ کارکردِ «برجام» [بخوان: قرارداد ننگین نامور به هسته ای!] در این همایش مشترک، در میان ننهاده است.

از سوی دیگر، دفتر «همایش مشترک برجام» نیز با انتشار یک آگهی اعلام کرد در نشست روز آدینه، درباره ی هر دو جُستار «کنشگری ‌های هسته‌ای» و «تحریم‌ها» گفتگو شد. بر بنیاد آنچه در آگهی آمده، «گروه پنج + یک» از گزارش تازه ی «بنگاه جهانی انرژی اتمی» که پایبندی ایران به «برجام» را تایید می‌کند، استقبال کردند و همچنین «داده های به میان آمده، نشانگر آن بود که با همه ی چالش‌های کنونی، روند پیوسته‌ای در امور اقتصادی از هستی برخوردار بوده که قراردادها و داد و ستدهای تازه [ایران] نشانگر آن است.»

برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶

این گزارش شلخته از سوی اینجانب، ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی شده است. برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] نیز جز واپسین مورد: [ایران]  از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!