«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ فروردین ۳۱, پنجشنبه

رژیم تبهکار اسراییل، همچنان در پی ساخت و پرداخت سناریوهای تازه در سوریه است

به گزارش کوتاه زیر از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» درباره ی هستی چند تن بمب شیمیایی در دست حکومت سوریه، اندکی باریک شوید! پیش از این، وزیر جنگ خنگ و دروغگوی اسراییل در یک گفتگوی رسانه ای، ناخواسته نکته ای را بر زبان راند که از دید من، نشانه ای کمرنگ، ولی بسنده از دست اندرکار بودن رژیم تبهکار خود این کشور در آن بمباران یا دستِکم ساخت و پرداخت داستانی ساختگی در آن باره را دربرداشت.

گزارش بی پایه ، ولی حساب شده ی زیر، افزون بر آنکه دست داشتن رژیم اسراییل در ماجرای بمباران شیمیایی را هرچه نیرومندتر می کند، نشانه های بازهم بیش تری از پیگیری این رژیم تبهکار برای آمایش افکار عمومی مردم در خود آن کشور* و سایر جاهای جهان و زمینه سازی تبهکاری های بزرگ دیگری را نیز به نمایش می نهد. از دید من و به شوندهای گوناگون که در اینجا به آن نمی پردازم، رژیم اسراییل بیش از هر رژیم تبهکار دیگری در منطقه از نابسامانی اقتصادی ـ اجتماعی و پیگیری جنگ در سوریه بهره مند می شود. همکاری های آشکار و پنهان رژیم مافیایی روسیه با پلیدترین رژیم «بنیادگرای» منطقه (سیونیسم) که مادر هرگونه «بنیادگرایی اسلامی» در منطقه نیز بوده و هست، در زمینه هایی و از آن میان، باز گذاشتن دست آن ها برای بمباران خاک سوریه هنوز برایم چیستانی بزرگ است.

ب. الف. بزرگمهر ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

* ... و بگمان بسیار، همچنین بهانه تراشی برای چندین نوبت بمباران پایگاه ها و منطقه های غیرنظامی سوریه درز یکی دو ماه گذشته!

***

اسرائیل می گوید، حکومت سوریه چند تُن بمب شیمیایی داراست

خبرگزاری «رویترز» از زبان یکی از افسران والارتبه ی ارتش اسراییل گزارش داده که حکومت سوریه چند تُن جنگ ابزار شیمیایی داراست. برخی از رسانه‌های اسراییلی از زبان این افسر ارتش، میزان جنگ ابزار‌های شیمیایی که هنوز از آنِ نیروهای بشار اسد است را سه تُن گزارش کرده اند.

اسراییل و بسیاری از کشورهای باختری، حکومت بشار اسد را مسوول سرراست یورش شیمایی به روستای «خان شیخون» در استان اِدلب سوریه می‌دانند. بشار اسد در تازه ترین گفتگوی خود در ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۶، این یورش شیمایی، گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده در باره آن را ساختگی خواند. وی گفته بود که دولت سوریه، همه ی ذخیره جنگ ابزار های شیمیایی خود را واگذار نموده است. در سال ۲۰۱۳ با میانجیگری «ایالات متحد» و ‌روسیه، بشار اسد پذیرفت که جنگ ابزارهای شیمیایی خود را نابود کند. یورش شمیایی دو هفته پیش به روستای خان شیخون که بر بنیاد گزارش ها با گاز «‌سارین» انجام گرفت، دستکم ۹۰ کشته برجای گذاشت.

برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!