«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

مشتی مشنگ در بالاترین دستگاه دیوانسالاری «یانکی» ها تمرگیده اند

«شان اسپایسر»، سخنگوی «کاخ سپید» ایالات متحد [بخوان: «یانکی» ها!] که به خاطر گفته‌هایش درباره ی «سود نبردن از جنگ ابزار شیمیایی» از سوی هیتلر در «جنگ جهانی دوم»، آماج انتقاد قرار گرفته بود از بیان چنین سخنانی پوزش خواست.

آقای اسپایسر درباره ی «یورش شیمیایی» به «خان‌شیخونِ» سوریه، ۲۲ فروردین ماه گفته بود:
«ما با یک آدم نفرت‌انگیز مانند هیتلر روبرو هستیم؛ این دومی حتی تا این اندازه خود را فرونکاست که از جنگ‌ابزار شیمیایی بهره برد.»

سخنگوی «کاخ سپید» در پاسخ به پرسشی درباره ی گفته‌هایش، گفت:
«می‌ پندارم هنگامی که درباره ی گاز سارین سخن به میان می آید، [هیتلر] از گاز علیه مردم خودش، آنگونه که اسد انجام داده، بهره نجست.»

«شان اسپایسر» سپس در توضیح دوباره ی سخنانش بیانیه‌ای منتشر کرد و نوشت:
«در هیچ شرایطی نمی خواستم، واقعیت چندش آور هولوکاست را فروکاهم.» او در پی افزود:
«آماج من این بود که جداگانگی میان بهره جویی از هواپیما برای بمباران شیمیایی کانون های زندگی غیرنظامیان را نشان دهم.»

برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ برنام، برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!