«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ دی ۹, پنجشنبه

تنها شکوفه ای از آرزو هستم ... ـ بازانتشار

در این شبِ بنفش که از سینه ی تپنده، آه روشن امید برمی خیزد و نگاهی ناشناس بر ضمیرم، خزنده زمزمه ای سپید می خواند، وه که گویی از زلال ساغری مینَوی، منگ و حیرانم!

در این شبِ بنفش که ساحر هستی، امواجی دیوانه رها می کند و بادهایی دگرگون و هراسان با آفریده هایی بالدار بر بام خانه می نشیند، تا بامداد، چشم براه زایش یک رویدادم.

در دیگ دوزخم با پیشانیِ ابرآلود و پژواک لرزانم بر زه های بم، سخن گویند چون پرندگانِ گریان با لفظی مبهم.

نه غوته* ی زربَفت ها و نه گهواره های لعل، نه سروِ ناز بهشتی و نه ترانه ی سرخوشی؛ تنها شکوفه ای از آرزو هستم با سایه ای سبکسار بر آبگیری نگونسار، در این شب بیدار.

چه بس کرم های جونده و عنکبوتان صحرا و ستارگان میرنده و ستارگان میرنده بر مرغزارِ شبرنگ؛ آژنگِ قصه گوی غَمَم با خاطره هایی خونرنگ؛ دریوزه ای درازپویم از کرانه های گَنگ.

در این شبِ بنفش با هلال مُطهّر و خاربوته ی گُل ـ کبود هامون و نسیم واژون و ماخولیای جنون و بازتاب های فیروزه گون و جنبش های رونده بر گلبرگِ بی مرگ، در توأمانی بستر و گور، چون بر بالینِ رنجور دوشیزگانِ صبور.

«با پچپچه ی پاییز»، بند سوم، زنده یاد احسان طبری (تبری)، «نشر دوران نو»، تاریخ چاپ: ناروشن

 این نوشتار شاعرانه، بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب، ویرایش شده است. برنام را از متن برگرفته ام. ب. الف. بزرگمهر

* در کتاب، «غوطه» آمده که به گمان بسیار نیرومند، واژه ی عربی شده ی «غوت» یا «غوته» از «پارسی میانه» و به همان آرش سر به آب فروبردن و فرورفتن در آب است. بهتر است اینگونه واژه ها را به پارسی نوشت. ب. الف. بزرگمهر

http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/07/blog-post_56.html
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!