«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ دی ۶, دوشنبه

شاهزاده «نسناس بن الخنّاس» هم برای ایران گزینه ای روی میز دارد! ـ بازانتشار

کار به جایی رسیده که هر کون نشورِ پستانِ مادر گزیده ای برای ایران، گزینه ای روی میز یا زیر میز داشته باشد؛ بهترین شان، ریزه خواران چینی هستندکه زیرمیزی، کارگر ارزان بها، پرکار و سر بزیر به ایران صادر می کنند و رژیم وامانده و تبهکار جمهوری اسلامی و بویژه دولت «روباه انگلیسی ریش حنایی»، قند توی دلش آب می شود تا به این بهانه از دست کارگران ایرانی که همگی از دَم ناخودی هستند، رها شده و گوشمالی خوبی هم به آن ها داده باشد؛ چه باک اگر بر شمار بیکاران کشور هر روز افزوده شود!

اگر از کنار گزینه های روی میزی «یانکی» ها که بارها از دهان گَل و گشاد «ژنرال یوبسی» و حتا «برادر بَرَک حسین قالتاق» بیرون آمده و دیگرانی چون «پرزیدنت اولاغ سوسیالیست فرانسوی» بگذریم، اکنون نوبت به شاهزاده «نسناس بن الخنّاس» رسیده که برای رژیم دو سر گُه، ضدانقلابی و تبهکار جمهوری اسلامی که نه از پشتوانه ی توده ای مردم ایران برخوردار است و نه در گرفتن پایوری برای «بیضه اسلام» از «شیطان بزرگ» کامیاب بوده، گزینه ای روی میز بگذارد؛ گزینه ای که به شوند (دلیل) فرمانروایی چنین رژیم نابکار و سرافکنده ای، شوربختانه بیش از پیش دامن مردم ایران را نیز می گیرد و همه ی ما ایرانیان را نیز سرافکنده و نسبت به آینده اندیشناک می کند.

در زیر، دو بند نخست گزارشی از گفتگوی شاهزاده ی یادشده را از رسانه ی وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها آورده ام:
«سفیر عربستان سعودی در لندن در گفتگویی که روز دوشنبه منتشر شد، با هشدار به جمهوری اسلامی بر این پایه که برای عربستان ”تمام گزینه‌ها روی میز است“ شرایطی را برای توافق اتمی احتمالی میان ایران و ”گروه ۵+۱“ در میان نهاد.

شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز آل سعود، سفیر سعودی در پایتخت بریتانیا، در گفتگوی ویژه ی خود با روزنامه انگلیسی ”تلگراف“ با پشتیبانی از هر گونه راه حل دیپلماتیک برای چالش اتمی ایران، شرط گذاشت که توافق اتمی با تهران باید ”دقیق و صریح و بی‌چون و چرا“ باشد.»*

ب. الف. بزرگمهر ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۴

http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/06/blog-post_10.html 

* «رادیو فردا» ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۴
http://www.radiofarda.com/content/f2-iran-nuclear-saudi-ambassador-waring-all-option-on-table/27061875.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!