«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ آذر ۱۴, یکشنبه

نوکری خوب راه و رسم نوکری آموحته و کاسه ای داغ تر از آش!

گفت‌و‌گوی تلفنی اشرف غنی و دونالد ترامپ

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در یک گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رییس جمهور برگزیده ی ایالات متحد از کمک این کشور به پیشرفت بخش معدن افغانستان سپاسگزاری کرده و گفته است که کابل آهنگِ گسترش همکاری در این پهنه را دارد.

آقای غنی افزوده که سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحد برای پیشرفت افغانستان در پله های نخست به بارنشستن است و پیگیری این کوشش‌ها می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا افغانها بتوانند از خاستگاه های سرشار طبیعی که دارند بگونه ای بهینه بهره برده، اقتصاد پویایی را پدید آورند و به خودبسندگی برسند.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که آقای غنی، آدینه، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۵ با آقای ترامپ، تلفنی گفتگو کرده است.

آقای ترامپ هم گفته که خاستگاه های طبیعی افغانستان چشمگیر است و دولت او آماده است که به مردم و دولت افغانستان برای بهره برداری بهینه در این پهنه کمک کند.

رییس جمهور برگزیده ی ایالات متحد گفته که افغانستان توان درخوری برای پیشرفت اقتصادی داشته و خاستگاه های طبیعی این کشور می‌تواند از آخشیج های کلیدی این امر بشمار آید.

آقای غنی در این گفتگوی، هماوندی میان «کابل» و «واشنگتن» را بر بنیاد بهره مندی های مشترک دوربردی دو ملت استوار دانست و افزود که چشم آن دارد تا این هماوندی، در دوره ی ریاست جمهوری آقای ترامپ بیش از پیش بهبود و پیشرفت یابد.

او گفته که پیکار مشترک افغانستان و ایالات متحد در برابر تروریسم، «واشنگتن» را به عنوان شریک بنیادین و کانونی مردم افغانستان فرارویانده است.

به نوشته ی «ارگ ریاست جمهوری افغانستان»، رهبران دو کشور درباره ی چالش های امنیتی افغانستان نیز گفتگو کرده و آقای غنی از کمک‌های مالی و فنی ایالات متحد قدردانی کرده و این کمک‌ها را در توانمندسازی نیروهای امنیتی و پشتیبانی افغانستان حیاتی خوانده است.

آقای ترامپ نیز [بر این نکته] پافشرده که ایالات متحد در کنار دولت و مردم افغانستان خواهد بود.

رییس جمهور برگزیده ی ایالات متحد افزوده در صورتی که افغانستان نیاز به همکاری بیشتر امنیتی داشته باشد، دولت او پس از ارزیابی باید و نبایدها، به پشتیبانی بیشتر امنیتی چشم خواهد دوخت.

آقای ترامپ و آقای غنی درباره ی چالش های منطقه‌ای و پیکار علیه تروریسم به گپ و گفت پرداختند و بر پیکار مشترک در این زمینه پافشردند.

در پیِ این گفتگو، آقای ترامپ از آقای غنی دعوت کرد تا برای ستیزه ی (بحث) بیشتر درباره ی جستارهای دوجانبه به ایالات متحد رهسپار شود. رییس جمهور غنی نیز از آقای ترامپ دعوت کرده به افغانستان سفر کند.

رییس جمهور برگزیده ی ایالات متحد گفته که برای دیدار با نیروهای کشورش و بازدید از افغانستان امیدوار است در اولین بخت بدست آمده به افغانستان رهسپار شود.

برگرفته از رسانه ی مزدور امپریالیست های انگلیسی: «بی بی سی»، ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از سوی اینجانب؛ برنام، برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

پی نوشت:

گزارش بالا از سویه هایی بسیار، بی نیاز از هرگونه افزوده ای است. تنها این نکته را یادآور می شوم که پاره تن ما افغانستان که اینچنین زیر چکمه های «یانکی» ها له و لورده شده و نوکرانی پست تر از حمید کرزایِ مزدور در آنجا بکار گماشته شده اند، دارای معدن های کمیاب و گرانبهایی است. بخش سترگی از گفتگو میان «خداوند» و «نوکر» نیز بر سر همین است که با بدیده گرفتن نیروی کار بسیار ارزان آن کشور، برای هر دو سو سودهایی سرشار دربردارد.

شیوه ی برخورد «خداوند» به فراخوان (دعوت) «نوکر» برای دیدار از این کشور ستمدیده که با نادیده گرفتن وی، تنها به «دیدار با نیروهای کشورش» اشاره نموده نیز به اندازه ای بسنده، نمودار تراز و گونه ی هماوندی میان دوسوی گفتگوست.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۵  

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!